Publikacje naukowe

1. Z problematyki zatwierdzania taryf za wodę i ścieki, czyli o tym, kto jest odpowiedzialny w gminie za obowiązujące stawki, (w:) Przestrzeń i nieruchomości jako przedmiot prawa administracyjnego. Publiczne prawo rzeczowe, red. I. Niżnik – Dobosz, Warszawa 2012, s. 675 – 688.

Artykuł dostępny - TUTAJ

2. Wybory do rad gmin według kodeksu wyborczego, czyli wzrost znaczenia liderów lokalnych, „Casus” 2012, nr 63, s. 50 – 55.

Artykuł dostępny - TUTAJ

3. Kluby radnych, „Wspólnota” 2012, nr 25 – 26, s. 34 – 36.

Artykuł dostępny - TUTAJ

4. Zmiana porządku obrad sesji, „Wspólnota” 2012, nr 51 – 52, s. 42 – 43.

Artykuł dostępny - TUTAJ

5. Młodzieżowa rada gminy jako organ o charakterze konsultacyjnym, (w:) Zastosowanie public governance w prawie administracyjnym, red. I. Niżnik – Dobosz, Warszawa 2014, s. 376 – 386.