O mnie

PRYWATNIE

Data i miejsce urodzenia: 01.05.1985r. Lublin.

Miejsce zamieszkania: Łęczna, Osiedle Bobrowniki od początku jego istnienia.

WYKSZTAŁCENIE

W latach 1992-2000 byłem uczniem Szkoły Podstawowej Nr 4 w Łęcznej.

2000-2004 to lata edukacji w Liceum Ogólnokształcącym nr 2 w Łęcznej, w klasie o profilu humanistycznym. Już wtedy zacząłem interesować się polityką. Brałem udział w różnych debatach i dyskusjach, niektóre też prowadziłem.

W 2004 roku rozpocząłem studia dzienne na wydziale Prawa i Administracji UMCS w Lublinie (kierunek Administracja), które ukończyłem w 2009 roku obroną pracy magisterskiej na temat Rady Gminy.

27 marca 2017 roku Rada Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie nadała mi stopień doktora nauk prawnych (wraz z wyróżnieniem). Temat mojej rozprawy to: “Prawny wymiar przywództwa wójta jako organu wykonawczego gminy”. Rozprawa została napisana pod kierunkiem naukowym dr hab. Iwony Niżnik-Dobosz, prof. UJ.

PRACA

Wykładowca - Adiunkt w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie.

Przedsiębiorca - właściciel firmy produkcyjno - handlowej.

DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA, POLITYCZNA I ZAWODOWA

  • 2007 r. Byłem inicjatorem powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Łęcznej, która powstała za sprawą inicjatywy obywatelskiej 21 maja 2007 roku. Następnie zostałem pierwszym Przewodniczącym Młodzieżowej Rady Miejskiej w Łęcznej.
  • 15 marca 2010 r. zostałem wybrany głosami mieszkańców Osiedla Bobrowniki w skład Rady Osiedla. Następnie Rada powierzyła mi stanowisko Wiceprzewodniczącego Zarządu Osiedla.
  • 21 listopada 2010 r. zostałem wybrany do Rady Miejskiej w Łęcznej VI kadencji (2010 - 2014) uzyskując drugi pod względem liczby głosów wynik (206 głosów) w całej gminie.
  • 16 listopada 2014 r. zostałem wybrany do Rady Miejskiej w Łęcznej VII kadencji (2014 - 2018). Jednocześnie jako kandydat na Burmistrza Łęcznej zakwalifikowałem się do drugiej tury wyborów zdobywając 3 342 głosów mieszkańców Gminy Łęczna. W drugiej turze uzyskałem 3 272 głosów co stanowiło 44,13 % ważnie oddanych głosów. W Radzie Miejskiej VII kadencji pełniłem funkcję przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa i Zdrowia.
  • 21 października 2018 r. zostałem wybrany do Rady Miejskiej w Łęcznej VIII kadencji (2018 - 2023). Jednocześnie jako kandydat na Burmistrza Łęcznej zdobyłem 1 687 głosów mieszkańców Gminy Łęczna. W Radzie Miejskiej VIII kadencji pełnie funkcję przewodniczącego Komisji Finansów i Budżetu (od 2021 r.).
  • 22 lutego 2020 r. - zostałem wybrany do Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej im. Stefana Batorego w Łęcznej.
  • 27 listopada 2020 r. zostałem powołany w skład Rady Nadzorczej spółki VENUS sp. z o.o. z siedzibą w Mrzeżynie (do 26 marca 2021 r.).
  • 26 marca 2021 r. zostałem powołany w skład Rady Nadzorczej spółki Węglokoks Kraj Serwis sp. z o.o.

ZAINTERESOWANIA

Polityka

Prawo (samorządu terytorialnego, administracyjne, konstytucyjne)

Turystyka

Piłka nożna