Dlaczego burmistrz cenzuruje wypowiedzi mieszkańców Łęcznej?

11 01 2023

Jak wiecie Leszek Włodarski posiada na facebooku swój oficjalny profil „Burmistrz Łęcznej - Leszek Włodarski”, na którym jest dość aktywny. Niestety aktywność ta nie przejawia się jedynie w pisaniu kolejnych wpisów i chwaleniu się (często nieswoimi pomysłami), ale też ostatnio w cenzurowaniu wypowiedzi oraz blokowaniu mieszkańców Łęcznej, tak aby nie mieli dostępu do oficjalnego (publicznego) profilu burmistrza Łęcznej.

O co chodzi? Otóż 2 stycznia 2023 r. na facebookowym profilu „Burmistrz Łęcznej - Leszek Włodarski” pojawił się wpis dotyczący uchwalonego budżetu gminy Łęczna na rok 2023 oraz zawartych w nim planowanych inwestycji. Pod wpisem tym rozgorzała dyskusja, co warto podkreślić merytoryczna dyskusja. Wzięli w niej udział mieszkańcy oraz osoby pełniące funkcje publiczne w gminie Łęczna. Po kilku godzinach otrzymałem sygnały od mieszkańców, że administrator profilu (może burmistrz, może ratuszowy propagandysta) usunął niewygodne dla burmistrza komentarze, a także zablokował niektóre osoby.

Z informacji jakie uzyskałem, wśród zablokowanych osób było dwoje sołtysów: Pani Magdalena Łukasiak oraz Pan Dariusz Słomka. Co takiego napisali sołtysi? Otóż Pani Magdalena Łukasiak zwróciła burmistrzowi uwagę, że podaje do publicznej wiadomości nie zupełnie prawdziwe informacje oraz dopytywała o środki pochodzące ze sprzedaży majątku gminy. Odpowiadała także na komentarze innych mieszkańców. Natomiast Pan Dariusz Słomka odniósł się do problemu jakim jest szacowanie gminnych inwestycji, przez co w ciągu roku niektóre z nich są usuwane z budżetu lub przesuwane na kolejne lata.

Należy podkreślić, że żaden z zamieszczonych przez sołtysów komentarzy nie zawierał treści wulgarnych, obraźliwych lub nienadających się do publikacji. Komentarze były merytoryczne, zawierały konstruktywną krytykę, ale każdy obywatel ma do niej prawo, natomiast osoba pełniąca funkcję publiczną musi się z takową krytyką liczyć. Jak jednak widać Leszek Włodarski lubi jedynie poklepywanie po plecach urzędowego wazeliniarza.

W związku z zaistniałą sytuacją zwróciłem się do burmistrza z interpelacją, w której zadałem następujące pytania:

  1. Dlaczego usunął Pan (lub inna osoba prowadząca profil „Burmistrz Łęcznej - Leszek Włodarski” komentarze znajdujące się pod wpisem z dnia 2 stycznia 2023 r. dotyczącego uchwalenia budżetu gminy oraz inwestycji w nim zawartych?
  2. Dlaczego zablokował Pan dostęp do tego profilu Pani Magdalenie Łukasiak oraz Panu Dariuszowi Słomce?
  3. Co Pana zdaniem było niewłaściwego w komentarzach Pani sołtys i Pana sołtysa, że zdecydował Pan o usunięciu tych komentarzy oraz zablokowaniu dalszej możliwości wyrażania swojego zdania przez te osoby na Pana oficjalnym profilu jako Burmistrza Łęcznej?
  4. Czy wcześniej również blokował Pan użytkowników Facebooka oraz usuwał ich komentarze pod wpisami na przedmiotowym profilu?
  5. Jakie kryteria powinny spełniać komentarze na Pańskim oficjalnym profilu „Burmistrz Łęcznej - Leszek Włodarski”, aby nie zostały one usunięte, a piszący je użytkownik nie został zablokowany
  6. Czy uważa Pan, że Pańskie działania są zgodne z prawem i moralnie/etycznie właściwe? Czy dopuszcza Pan merytoryczną krytykę Pańskich działań na oficjalnych profilach „Burmistrz Łęcznej - Leszek Włodarski” oraz „Urząd Miejski w Łęcznej”?
  7. Czy zamierza Pan przywrócić usunięte komentarze oraz odblokować zablokowanych użytkowników?
Za 2 tygodnie opublikuję odpowiedź na te pytania. Sam jestem ciekawy w jaki sposób Włodarski będzie argumentował blokowanie mieszkańców za merytoryczną krytykę. Czy jest to już oznaka przedwyborczego stresu? A może ośmieszenie Łęcznej na całą Polskę, spowodowało tak nerwową reakcję? Decydując się na kandydowanie na stanowisko Burmistrza Łęcznej chyba wiedział, że to nie tylko pobieranie sowitego comiesięcznego wynagrodzenia, ale też relacja z mieszkańcami. Relacja, która nie zawsze będzie oznaczała chwalenie i poklepywanie po pleckach. Ale nawet w obliczu krytyki należy zachowywać spokój oraz merytorykę dyskusji, a w szczególności na oficjalnym profilu Burmistrza Łęcznej.

Opcje

Info