Trzymajcie się za portfele! Włodarski zaplanował podwyżki podatków! Co zdrożeje najbardziej?

25 10 2022

Po podwyżce opłat za śmieci oraz za ciepło mieszkańców Łęcznej czekają kolejne podwyżki. Tym razem to Leszek Włodarski szykuje podwyżkę podatków lokalnych: podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz opłaty od posiadania psa. Na chwilę obecną nie są znane jeszcze stawki podatku od środków transportowych, choć nie mam wątpliwości, że w tym przypadku również będą podwyżki.

Mieszkańcy gminy Łęczna odczują w szczególności podwyżkę podatku od nieruchomości. Dotknie ona posiadaczy gruntów:

  • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - podwyżka 11 gr za 1 m2
  • pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub płynącymi - podwyżka 58 gr za 1 ha
  • pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - podwyżka 4 gr za 1 m2
  • niezabudowanych, objętych obszarem rewitalizacji - podwyżka 4 gr za 1 m2
a także posiadaczy budynków lub ich części:
  • mieszkalnych - podwyżka 7 gr za 1 m2
  • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - podwyżka 3 zł za 1 m2
  • zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - podwyżka 1,34 zł za 1 m2
  • związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych - podwyżka 58 gr za 1 m2
  • pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - podwyżka 96 gr za 1 m2

Z kolei podwyżka podatku rolnego w planach burmistrza to 6 zł (średnia cena skupu żyta <100 kg> mająca zastosowanie przy obliczaniu podatku rolnego).

Natomiast posiadacze psów muszą się liczyć z 10 zł podwyżką od jednego psa.

Oczywiście za chwilę urzędowa machina propagandowa zacznie porównywać Łęczną do innych miast i będzie próbować wmówić mieszkańcom, że podwyżka jest symboliczna, w zasadzie żadna. Są to jednak plany kolejnego sięgnięcia do kieszeni mieszkańców Łęcznej, dla których koszty życia i tak są w tej gminie bardzo duże. To będzie także oznaczało kolejną podwyżkę czynszów dla osób zamieszkujących w blokach. Warto tylko przypomnieć, że kolejne podwyżki czynszów znajdujemy w swoich skrzynkach średnio co 2-3 miesiące.

Podwyżkowe plany burmistrza może pokrzyżować jeszcze rada miejska, która w ostatnich dwóch latach (również na mój wniosek) nie zgodziła się na drenowanie kieszeni mieszkańców. Czy tak samo będzie i tym razem? Ja na pewno za tymi podwyżkami nie zagłosuję i będę namawiał do takiej postawy koleżanki i kolegów radnych. Podatkowa sesja rady miejskiej prawdopodobnie już na początku listopada.


Opcje

Info