Czynsze w SM Batory znowu w górę! Co chce ukryć zarząd spółdzielni?

9 05 2022

Ostatnia podwyżka opłat za śmieci to nie koniec nowych obciążeń dla mieszkańców Łęcznej. Od 1 sierpnia, kolejny raz w tym roku urosną czynsze w SM Batory. Tym razem przyczyną podwyżki jest zwiększona opłata eksploatacyjna, którą rada nadzorcza spółdzielni zatwierdziła na ostatnim posiedzeniu 20 kwietnia. Jako jedyny głosowałem przeciwko podwyżce.

O ile wzrosną czynsze? To zależy od powierzchni mieszkania i od danego bloku. Średnio będzie to kilkanaście zł miesięcznie. Oczywiście nie uzyskałem odpowiedzi na pytania czy stawki opłaty eksploatacyjnej wystarczają na pokrycie kosztów funkcjonowania spółdzielni czy też nie, czy wynik finansowy jest na plus czy na minus, ile pieniędzy zostało po wykonaniu planu za rok poprzedni. Czyli tradycyjnie lepiej ukryć, bo jeszcze się wyda. W ten oto sposób od początku roku do 1 sierpnia będzie to  bodajże 5 podwyżka czynszu. Jak tak dalej pójdzie to niebawem 4 osobowa rodzina zamieszkująca 3 pokojowe mieszkanie będzie płaciła 1000 zł miesięcznie czynszu.

To jednak nie koniec ciekawostek. Od 9 sierpnia 2021 r. czekam na odpowiedź od zarządu spółdzielni na moje pismo, w którym poprosiłem o konkretne dokumenty oraz informacje np. o całkowitym wynagrodzeniu prezesa zarządu (pisałem o tym TUTAJ). Tak się składa, że jako członek rady nadzorczej nie znam oficjalnie wynagrodzenia prezesa zarządu. Na radach nadzorczych odmówiono mi dokumentów, w których te informacje się znajdują. Próbowano natomiast udzielić mi ustnej informacji, ale bez podania całkowitej kwoty, a tylko jej składników. Finalnie do tej pory nie znam dokładnej kwoty wynagrodzenia Pani prezes. W sposób oczywisty narusza to ustawę o spółdzielniach mieszkaniowych oraz regulamin udostępniania dokumentów Członkom Spółdzielni.

Żeby tego było mało na stronie spółdzielni nie znajdziecie na bieżąco informacji takich jak protokoły z posiedzeń rady nadzorczej, uchwały, protokoły lustracji czy roczne sprawozdania finansowe. Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych nakazuje wprost umieszczać takie informacje na stronie internetowej spółdzielni. Widocznie w SM Batory prawo nie obowiązuje. Nie wierzycie? Sprawdźcie TUTAJ czy na stronie spółdzielni znajdziecie uchwałę rady nadzorczej o ostatniej podwyżce opłaty eksploatacyjnej czy uchwałę o podwyżce wynagrodzenia dla prezesa zarządu, a może jakieś sprawozdanie finansowe? Otóż nie znajdziecie tych, oraz wielu innych uchwał, bo skoro pewne informacje są ukrywane przed członkiem rady nadzorczej, to co dopiero, gdyby trafiły one do członków spółdzielni czy do opinii publicznej.

Na koniec prawdziwa wisienka na torcie. Podczas ostatniego posiedzenia rady nadzorczej zarzucono mi, że zrobiłem zdjęcie projektu protokołu z ostatniego posiedzenia rady. Po tym wydarzeniu odroczono przyjecie protokołu i ma być on ponownie sprawdzony czy czasem nie zawiera informacji, których nie powinno się publikować w internecie. Tak naprawdę zawierał na moje żądanie dokładny opis dyskusji, w której odmówiono mi ujawnienia zarobków prezes spółdzielni, a np. uchwałę o podwyżce (w której nie było dokładnej kwoty wynagrodzenia, a jedynie kwota o którą wynagrodzenie rośnie) mogłem zobaczyć jedynie przy przewodniczącej rady - nie mogłem jej skserować, sfotografować czy choćby usiąść i na spokojnie się z nią zapoznać. A przecież zgodnie z ustawą wszystkie uchwały rady nadzorczej spółdzielni mają być zamieszczone w internecie!

Niestety taka jest rzeczywistość tej spółdzielni. Kandydując do rady nadzorczej w najśmielszych snach nie przypuszczałem, że mogą mnie spotkać takie historie. Niestety jest to konsekwencja braku państwowego organu nadzoru nad spółdzielniami mieszkaniowymi oraz bierność członków spółdzielni, którzy nie przychodząc na zebrania pozwalają na takie zachowania. Pamiętajcie, że spółdzielnia nie zapomni poinformować Was o kolejnych podwyżkach czynszów. Mam nadzieję, że w tym roku odbędzie się już walne zgromadzenie. Jeżeli zależy wam na waszych pieniądzach nie bądźcie bierni, interesujcie się tym co się dzieje w Waszej spółdzielni.


Opcje

Info