Powstał klub radnych PiS w Radzie Miejskiej w Łęcznej

6 03 2020

Ośmiu radnych zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym i statutem Gminy Łęczna utworzyło Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość w Radzie Miejskiej w Łęcznej. W dniu dzisiejszym odpowiednie zawiadomienie zostało złożone na ręce przewodniczącego rady miejskiej. Póki co jest to jedyny klub radnych w radzie miejskiej w tej kadencji.

W skład klubu weszli:

Piotr Winiarski - Przewodniczący klubu

Mariusz Fijałkowski - Wiceprzewodniczący klubu

Iga Zawisza-Klimkiewicz - Sekretarz klubu

Antoni Pasieczny

Michał Targoński

Tomasz Dudek

Michał Czajkowski

Jan Skibiński

Powstanie klubu radnych spowoduje większą współpracę pomiędzy radnymi związanymi z partią Prawo i Sprawiedliwość. Ponadto zgodnie z regulaminem klubu celem działania klubu jest:

  1. Dbałość o realizację zadań wynikających z ustawy o samorządzie gminnym oraz Statutu Gminy Łęczna oraz podejmowanie inicjatyw mających na celu ich realizację,
  2. utrzymywanie kontaktu z mieszkańcami Gminy i podejmowanie zgłaszanych przez nich problemów w celu rozwoju Gminy Łęczna,
  3. nawiązywanie współpracy z innymi radnymi dla ważnych przedsięwzięć mających wpływ na rozwój Gminy Łęczna poprzez inicjowanie wniosków, projektów uchwał i innych decyzji podejmowanych przez Radę Miejską,
  4. przygotowanie stanowiska Klubu we wszystkich ważnych sprawach będących przedmiotem pracy samorządu gminnego,
  5. analizowanie, opiniowanie i wspieranie inicjatyw podejmowanych przez członków klubu.
Zapraszamy do współpracy radnych, którzy widzą potrzebę zmian w Łęcznej.

Opcje

Info