Wnioski do budżetu Gminy Łęczna na rok 2020. Sprawdźcie jakie propozycje złożyliśmy.

20 10 2019

Jak co roku zbierałem od Was propozycje do budżetu gminy na kolejny rok w myśl zasady, że Łęczna powinna rozwijać się zgodnie z wolą jej mieszkańców, bo to oni najlepiej wiedzą jakie mają potrzeby i jak należy je rozwiązać. Otrzymałem sporo propozycji. Co prawda nie wszystkie dotyczyły zadań gminy czy jej terenów, a część należało zweryfikować lub doprecyzować. Ostatecznie zgłosiłem (samodzielnie i wspólnie ze Zbigniewem Łagodziński i Adamem Suszem oraz innymi radnymi) 17 wniosków do budżetu gminy na 2020 rok. Oto one:

 1. Wykonanie projektu i zadaszenie kortów tenisowych przy szkole na ul.Bogdanowicza na os Niepodległości
 2. Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę i przebudowa ul Wiklinowej na Os. Bobrowniki
 3. Wykonanie projektu i oświetlenia przy ul. Bocznej Bazarowej - montaż 3 lamp oświetleniowych
 4. Wykonanie dokumentacji na przebudowę i przebudowa ul. Obrońców Pokoju na os niepodległości
 5. Dokończenie modernizacji drogi nr 105177L łączącej drogę 820 w Podzamczu z drogę 813
 6. Przebudowa ul. Kasztelańskiej
 7. Budowa parkingu na nieużywanym boisku przy ul Żabickiego
 8. Budowa placu zabaw na Podzamczu
 9. Utworzenie stacji roweru miejskiego
 10. Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze nr 105185
 11. Przebudowa i utwardzenie terenu pomiędzy Orlikiem, ul. Jaśminową a ul. Nadwieprzańską
 12. Utworzenie parkingu znajdującego się przy ul wojska polskiego na wylocie ul. Bogdanowicza
 13. Wykonanie parkingu na terenie dawnego boiska przy ul. Gwarków
 14. Budowa nowoczesnego placu zabaw na Os. Niepodległości lub Os. Bobrowniki
 15. Budowa ulic na Pasterniku (Onannowa, Stadionowa, Sportowa)
 16. Modernizacja ul. Żabickiego
 17. Budowa lub adaptacja pomieszczeń na potrzeby publicznego żłobka.
Duża ilość z tych wniosków była składana także w latach poprzednich. Można także zauważyć, że kilka wniosków składanych w poprzednich latach zostało już zrealizowanych. Mam nadzieję, że również w 2020 roku burmistrz wpisze do budżetu, a następnie zrealizuje powyższe wnioski.

Opcje

Info