Składamy Wasze wnioski do budżetu. Zobaczcie jakie!

22 09 2017

Jak co roku zbieraliśmy od Was propozycje do budżetu gminy na kolejny rok w myśl zasady budżetu obywatelskiego. Uważamy, że Łęczna powinna rozwijać się zgodnie z wolą jej mieszkańców, bo to oni najlepiej wiedzą jakie mają potrzeby i jak należy je rozwiązać. Otrzymaliśmy kilkadziesiąt propozycji. Co prawda nie wszystkie dotyczyły zadań gminy czy jej terenów, a część należało zweryfikować lub doprecyzować. Ostatecznie zgłosiliśmy 22 wnioski do budżetu gminy na 2018 rok. Oto one:

 • Wykonanie parkingu na terenie dawnego boiska przy ulicy Gwarków
 • Budowa parkingu na nieużywanym boisku przy ulicy Żabickiego
 • Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze nr 105185 (Osiedle Kolonia Trębaczów)
 • Przygotowanie i utwardzenie terenu pomiędzy Orlikiem, ul. Jaśminową, a Nadwieprzańską
 • Rozbudowa miejsc parkingowych przy ulicy Staszica 7-11
 • Rewitalizacja terenów zielonych przy amfiteatrze i ulicy Staszica 11-13
 • Budowa kolejnego nowoczesnego placu zabaw, tym razem na osiedlu Niepodległości lub Bobrowniki
 • Kapitalny remont ul. Gwarków wraz z budową zatok parkingowych
 • Dokończenie modernizacji drogi nr 1051772 łączącej drogę 820 w Podzamczu z drogą 813
 • Kapitalny remont oraz modernizacja parkingu samochodowego przy Cmentarzu Rzymsko-Katolickim na osiedlu Niepodległości
 • Remont ul. Wiklinowej wraz z miejscami parkingowymi
 • Modernizacja ul. Żabickiego
 • Rewitalizacja terenów nad Wieprzem za Starym Miastem i budowa przystani kajakowej
 • Zadbanie o łęczyńskie ronda będące własnością gminy Łęczna, np. ukwiecenie
 • Stworzenie miejsca na wzór Rezerwatu Dzikich Dzieci- stworzonego w Lublinie przy ul. Dolnej Panny Marii
 • Utwardzenie płytą dziurawką parkingu znajdującego się przy ul. Wojska Polskiego na wylocie ul. Bogdanowicza
 • Przebudowa ul. Kasztelańskiej
 • Przebudowa drogi w miejscowości Stara Wieś-Kolonia
 • Budowa ulic na Pasterniku (Onanowa, Pasternik, Nadrzecznej, Stadionowej)
 • Wykonanie dokumentacji na oświetlenie ul. Bocznej Bazarowej wraz z uzyskaniem warunków technicznych z PGE
 • Wykonanie ciągu pieszego od ronda “Nauczycieli Tajnego Nauczania” w kierunku supermarketu Tesco
 • Rozbudowa skweru pomiędzy osiedlami Niepodległości i Bobrowniki