Czy miasto pomoże Górnikowi? Jest odpowiedź burmistrza.

11 05 2017

Pod koniec kwietnia w imieniu Klubu radnych Lepszej Łęcznej zwróciłem się do burmistrza Łęcznej z pytaniem czy miasto włączy się w próbę pozyskania środków finansowych na dalszą działalność Górnika Łęczna oraz jaki charakter i formę będą miały działania, które burmistrz w imieniu gminy Łęczna zamierza podjąć w tej sprawie?

Pytanie to było o tyle zasadne, że za chwilę ewentualny powrót Górnika do rozgrywania meczów w Łęcznej stanie się pożywką dla kilku (a może jednego) politycznych pasożytów, którzy to zaczną sobie przypisywać związany z tym sukces. Oczywistym jest, że powrót Górnika do Łęcznej nastąpi bez udziału łęczyńskich samorządowców. Jednakże pewne podchody w tym temacie rozpoczął niedawno urzędowy redaktor, który pisał w “Pojezierzu”, że „o powrót Górnika zabiega też kilka znanych w środowisku politycznym i sportowym osób”.

Jak myślicie czy za chwilę usłyszymy o wąsatym bohaterze Górnika? Odpowiedź Kosiarskiego można przeczytać poniżej. Tym razem refleksję pozostawiam Państwu.


Opcje

Info