Słuchamy mieszkańców. Składamy Wasze wnioski budżetowe

23 09 2016

Radni Lepszej Łęcznej przez blisko miesiąc zebrali pomysły mieszkańców, by zgłosić je do przyszłorocznego budżetu gminy. Bez zbędnych formalności, zbierania podpisów oraz bez angażowania rad osiedli i urzędu miejskiego mogliście zgłaszać nam swoje propozycje zmian w Łęcznej. Otrzymaliśmy kilkadziesiąt propozycji. Co prawda nie wszystkie dotyczyły zadań gminy czy jej terenów, a część należało zweryfikować lub doprecyzować. Ostatecznie zgłosiliśmy 19 wniosków do budżetu gminy na 2017 rok. Oto one:

 • Remont ul. Wiklinowej wraz z miejscami parkingowymi
 • Modernizacja ul. Cegielnianej wraz z budową ścieżki rowerowej w kierunku “Mościsk”
 • Modernizacja ul. Skarbka wraz z budową miejsc parkingowych
 • Budowa parkingu w miejscu “placu cyrkowego” i udostępnienie bezpłatnie mieszkańcom
 • Budowa chodnika przy ul. Polnej
 • Kapitalny remont oraz modernizacja parkingu samochodowego przy cmentarzu Rzymsko-Katolickim na Os. Niepodległości
 • Rewitalizacja amfiteatru i wyrównanie boiska przylegającego do niego. Zasadzenie drzew dających cień na placu zabaw przy ul. Staszica
 • Dokończenie modernizacji drogi nr 105177L łączącej drogę nr 820 w Podzamczu z drogą nr 813
 • Budowa drogi w miejscowości Stara Wieś - Kolonia (droga nr 105180 L)
 • Kapitalny remont ul. Gwarków wraz z budową zatok parkingowych
 • Budowa ulic na Pasterniku (Onanowa, Pasternik, Nadrzecznej, Stadionowej)
 • Montaż kamery na bloku Legionistów 2 z jednoczesnym włączeniem do systemu monitoringu miejskiego
 • Zwiększenie ilości miejsc parkingowych przy ul. Wierzbowej w związku z jej przebudową i przedłużeniem w kierunku szpitala
 • Modernizacja Placu Postań Narodowych z terenami zielonymi na Os. Niepodległości
 • Wykonanie ciągu pieszego od ronda im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w kierunku supermarketu Tesco
 • Modernizacja ul. Żabickiego
 • Opracowanie dokumentacji technicznej oraz modernizacja  kortów tenisowych przy ul. Bogdanowicza
 • Modernizacja skateparku
 • Przygotowanie i utwardzenie terenu pomiędzy Orlikiem, ul. Jaśminową a ul. Nadwieprzeńską.

Poparliśmy również wnioski radnej Jadwigi Jaskułeckiej:

 • Rozbudowa placu zabaw przy ul. Wiosennej/Wierzbowej
 • Remont ul. Wiklinowej
 • Zamontowanie dodatkowych lamp oświetleniowych na odcinku od ul. Wiosennej do ul. Wiklinowej 8

Czy burmistrz wpisze chociaż część z tych wniosków do budżetu gminy okaże się za kilka tygodni. Jeżeli tego nie zrobi radni Lepszej Łęcznej złożą większość z tych wniosków ponownie w grudniu, a o ich przyjęciu zadecydują wtedy radni. I zobaczymy czy radni burmistrza słuchają mieszkańców czy swojego “szefa”. O wynikach głosowań i informacji o przyjęciu, bądź odrzuceniu wniosków oczywiście Państwa poinformujemy. Warto przypomnieć, że wiele zeszłorocznych wniosków złożonych przez radnych Lepszej Łęcznej zostało lub zostanie w tym roku zrealizowanych. Lepsza Łęcznej realizuje postulaty mieszkańców.


Opcje

Info