Słuchamy mieszkańców. Składamy Wasze wnioski budżetowe

23 09 2016

Radni Lepszej Łęcznej przez blisko miesiąc zebrali pomysły mieszkańców, by zgłosić je do przyszłorocznego budżetu gminy. Bez zbędnych formalności, zbierania podpisów oraz bez angażowania rad osiedli i urzędu miejskiego mogliście zgłaszać nam swoje propozycje zmian w Łęcznej. Otrzymaliśmy kilkadziesiąt propozycji. Co prawda nie wszystkie dotyczyły zadań gminy czy jej terenów, a część należało zweryfikować lub doprecyzować. Ostatecznie zgłosiliśmy 19 wniosków do budżetu gminy na 2017 rok. Oto one:

 • Remont ul. Wiklinowej wraz z miejscami parkingowymi
 • Modernizacja ul. Cegielnianej wraz z budową ścieżki rowerowej w kierunku “Mościsk”
 • Modernizacja ul. Skarbka wraz z budową miejsc parkingowych
 • Budowa parkingu w miejscu “placu cyrkowego” i udostępnienie bezpłatnie mieszkańcom
 • Budowa chodnika przy ul. Polnej
 • Kapitalny remont oraz modernizacja parkingu samochodowego przy cmentarzu Rzymsko-Katolickim na Os. Niepodległości
 • Rewitalizacja amfiteatru i wyrównanie boiska przylegającego do niego. Zasadzenie drzew dających cień na placu zabaw przy ul. Staszica
 • Dokończenie modernizacji drogi nr 105177L łączącej drogę nr 820 w Podzamczu z drogą nr 813
 • Budowa drogi w miejscowości Stara Wieś - Kolonia (droga nr 105180 L)
 • Kapitalny remont ul. Gwarków wraz z budową zatok parkingowych
 • Budowa ulic na Pasterniku (Onanowa, Pasternik, Nadrzecznej, Stadionowej)
 • Montaż kamery na bloku Legionistów 2 z jednoczesnym włączeniem do systemu monitoringu miejskiego
 • Zwiększenie ilości miejsc parkingowych przy ul. Wierzbowej w związku z jej przebudową i przedłużeniem w kierunku szpitala
 • Modernizacja Placu Postań Narodowych z terenami zielonymi na Os. Niepodległości
 • Wykonanie ciągu pieszego od ronda im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w kierunku supermarketu Tesco
 • Modernizacja ul. Żabickiego
 • Opracowanie dokumentacji technicznej oraz modernizacja  kortów tenisowych przy ul. Bogdanowicza
 • Modernizacja skateparku
 • Przygotowanie i utwardzenie terenu pomiędzy Orlikiem, ul. Jaśminową a ul. Nadwieprzeńską.

Poparliśmy również wnioski radnej Jadwigi Jaskułeckiej:

 • Rozbudowa placu zabaw przy ul. Wiosennej/Wierzbowej
 • Remont ul. Wiklinowej
 • Zamontowanie dodatkowych lamp oświetleniowych na odcinku od ul. Wiosennej do ul. Wiklinowej 8

Czy burmistrz wpisze chociaż część z tych wniosków do budżetu gminy okaże się za kilka tygodni. Jeżeli tego nie zrobi radni Lepszej Łęcznej złożą większość z tych wniosków ponownie w grudniu, a o ich przyjęciu zadecydują wtedy radni. I zobaczymy czy radni burmistrza słuchają mieszkańców czy swojego “szefa”. O wynikach głosowań i informacji o przyjęciu, bądź odrzuceniu wniosków oczywiście Państwa poinformujemy. Warto przypomnieć, że wiele zeszłorocznych wniosków złożonych przez radnych Lepszej Łęcznej zostało lub zostanie w tym roku zrealizowanych. Lepsza Łęcznej realizuje postulaty mieszkańców.Kto kręci w sprawie remontu ul. Spacerowej?

22 09 2016

Od kilku dni mieszkańcy ul. Spacerowej nie kryją swojego oburzenia w związku z remontem ul. Spacerowej, która pozbawiona zostanie zatok parkingowych. Po moim ostatnim wpisie ożywił się też urząd miejski. Jak poinformowali nas mieszkańcy władza wizytowała wczoraj ul. Spacerową. Pojawili się tam również przedstawiciele spółdzielni mieszkaniowych, których tereny przylegają do tej ulicy. Czyżby urząd zdecydował się w ostatniej chwili negocjować ze spółdzielniami, by zwiększyć ilość miejsc parkingowych. Czy dopiero teraz do urzędowego umysłu dotarło, że mieszkańcy podniosą larum?

Z informacji przekazywanych przez mieszkańców wynika, że urząd próbuje zrzucić całą winę za brak miejsc parkingowych zarówno na spółdzielnie, z którymi rzekomo nie mógł się dogadać, jak i na samych mieszkańców, rzekomo niechętnych zatokom parkingowym. Pojawiły się nawet głosy, że remont do wiosny zostanie wstrzymany, by jakoś ratować sytuację. Z urzędowych kręgów natomiast słyszeliśmy już w grudniu 2015 r., że spółdzielnie nie są i nie będą zainteresowane remontem ul. Spacerowej. Szerszej informacji w tym temacie nie uzyskaliśmy. Apelowaliśmy za to, aby burmistrz podjął rozmowy ze spółdzielniami i żeby wspólnie wszystkie podmioty przystąpiły do remontu ul. Spacerowej. Jak myślicie jak wyglądały te negocjacje?

Postanowiłem zasięgnąć informacji w SM Batory i SM Wspólnota. Okazało się, że urząd miejski nie podjął żadnych, podkreślam żadnych rozmów z SM Batory. Natomiast do SM Wspólnota niedługo przed rozpoczęciem remontu wysłano jedno pismo, w zasadzie bez konkretów, po czym kontakt się urwał. Przez 9 miesięcy nie zrobiono więc nic, by ilość miejsc parkingowych mogła się zwiększyć, a w całe przedsięwzięcie zaangażować spółdzielnie mieszkaniowe. Na co liczył Kosiarski tego nie wiem.

Jednak wobec powyższego postanowiłem skonfrontować wszystkie uzyskane informacje ze stanowiskiem urzędu miejskiego i w dniu dzisiejszym złożyłem zapytanie w trybie dostępu do informacji publicznej, wnioskując do burmistrza o następujące informacje:

 1. Czy w 2015 i 2016 roku Urząd Miejski w Łęcznej prowadził rozmowy ze Spółdzielnią Mieszkaniową im. Stefana Batorego w Łęcznej oraz Spółdzielnią Mieszkaniową „Wspólnota” w sprawie partycypacji tych spółdzielni w remoncie ul. Spacerowej? Jeżeli tak to proszę o informację kiedy odbyły się jakieś spotkania w tej sprawie oraz jakie ustalenia poczyniono
 2. Jeżeli w przedmiocie sprawy określonym w pkt 1 prowadzono z ww. spółdzielniami jakąkolwiek korespondencję proszę o jej kserokopię (zarówno pism wychodzących z Urzędu do spółdzielni, jak również pism przychodzących ze spółdzielni do Urzędu).
 3. Czy w dniu 21.09.2016 r. odbyło się spotkanie z przedstawicielami ww. spółdzielni mieszkaniowych, które dotyczyło możliwości partycypacji tych spółdzielni w remoncie ul. Spacerowej?
 4. Kiedy planowane jest zakończenie remontu ul. Spacerowej?
 5. Czy planuje Pan rozmowy z ww. spółdzielniami mieszkaniowymi w sprawie budowy miejsc parkingowych przy ul. Spacerowej?
 6. Czy planuje Pan zmianę dokumentacji projektowej przebudowy ul. Spacerowej w kontekście zwiększenia ilości miejsc parkingowych?

Odpowiedź na te pytania rozwieje wątpliwości i okaże się, kto kręci przez 9 miesięcy w sprawie remontu ul. Spacerowej, a dokładnie w sprawie zatok parkingowych przy tej ulicy.Spacerowa bez miejsc parkingowych! [mapka]

20 09 2016

Z około 100 miejsc parkingowych, z których dotychczas mogli korzystać mieszkańcy zostanie 10 (słownie: dziesięć), a tak naprawdę to 8 (słownie: osiem), ponieważ 2 miejsca przeznaczone będą dla osób niepełnosprawnych. Takie oto udogodnienia realizuje dla dobra mieszkańców urząd miejski. Jak będzie wyglądała ul. Spacerowa po remoncie możecie zobaczyć poniżej.

UL-SPACEROWA-MAPKA

Jeszcze w grudniu 2015 r. radni Lepszej Łęcznej apelowali do burmistrza oraz radnych - przedstawicieli w radach nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych, aby zarówno SM Batory jak i SM Wspólnota włączyły się w remont ul. Spacerowej, dzięki czemu powstałyby dodatkowe miejsca parkingowe. Podobnie było w przypadku ul. Patriotów Polskich i jakoś wtedy dało się. Proponowaliśmy, aby burmistrz jak najszybciej zaczął rozmawiać ze spółdzielniami. Kosiarski jak ma to w zwyczaju pozostawał głuchy na jakiekolwiek propozycje, inne niż jego własna wizja. Spółdzielnie mieszkaniowe również nabrały wody w usta. SM Batory stwierdziła jedynie ustami Krystyny Borkowskiej, że spółdzielnia w 2016 r. nie przewiduje środków na inwestycję na ul. Spacerowej. SM Wspólnota natomiast, z tego co mi wiadomo, nie zabrała głosu w tej sprawie, a w każdym razie w remont się nie włączyła. Ale czy naprawdę burmistrz nie mógł dogadać się ze spółdzielniami przy remoncie tej ulicy? Warto przypomnieć kto zasiada np. w radzie nadzorczej SM Batory. A są to: Krystyna Borkowska (Wspólna Sprawa), Jadwiga Drożdżyk (rada nadzorcza PGKiM), Grażyna Wójcik-Konopka, Jan Skibiński (Wspólna Sprawa), Bogusław Góral (Wspólna Sprawa), Roman Medyński (Wspólna Sprawa), Marian Brzozowski, Roman Cholewa (PSL) oraz Wincenty Michalak (Wspólna Sprawa). Dalszy komentarz wydaje się chyba zbędny.

Warto też przypomnieć co obiecywał w kampanii wyborczej dobry gospodarz:

Na czas remontu ul. Spacerowej mieszkańcy mogą parkować swoje auta na miejskim terenie pomiędzy Orlikiem, ul. Jaśminową a ul. Nadwieprzańską. Jestem jednak przekonany, że to jedynie tymczasowa “łaska” dobrego gospodarza. Jakie będzie jednak przeznaczenie tego terenu w przyszłości? Złożyłem już w tej sprawie stosowną interpelację, ale szerzej o tym w osobnym wpisie.

Jestem przekonany, że za chwilę zacznie się naganianie…tzn. tłumaczenie mieszkańcom przez miejskich urzędników z dobrym gospodarzem na czele, że przecież na parkingach strzeżonych (płatnych) są jeszcze wolne miejsca. Podobne praktyki mieliśmy okazje spotkać już wcześniej. Nie mam wątpliwości, że na remoncie ul. Spacerowej z pewnością skorzystają właściciele prywatnych parkingów którzy w trakcie wyborów z ochotą upiększają swoje ogrodzenia twarzą dobrego gospodarza. A ty mieszkańcu płacz i płać, bo swojego auta już przy ul. Spacerowej nie zaparkujesz. A wszystko to by żyło się lepiej, by żyło się lepiej…