Zastępca burmistrza od wystaw w CK?

23 06 2016

Niedawny wypadek Kosiarskiego pokazał, że w razie jego nieobecności sprawami gminy nie będzie kierował jego zastępca, a sekretarz. Powstało więc pytanie czy Leszek Włodarski posiada jakiekolwiek upoważnienia, by działać w imieniu burmistrza. Przecież właśnie dlatego zatrudnia się zastępcę. Zapytałem burmistrza o zakres obowiązków jego zastępcy, sekretarza miasta oraz asystenta oraz o przyznane tym osobom upoważnienia. Co odpisał Kosiarski możecie zobaczyć poniżej.

Jak widać burmistrz skrzętnie unika odpowiedzi na temat upoważnień udzielonych swojemu zastępcy. Dlatego podczas środowej sesji rady miejskiej dopytałem burmistrza w tym temacie, żądając jednoznacznej odpowiedzi. Odpowiedzi burmistrza możecie posłuchać poniżej.

upowaznienia-dla-zastepcy-burmistrza

Okazuje się, że zastępca burmistrza może go tak naprawdę zastępować jedynie w zakresie działalności faktycznej, a więc otwierać wystawy, wręczać nagrody, brać udział w happeningach, otwierać place zabaw, jeździć na konferencje i spotkania. Nie może za to wydawać decyzji administracyjnych, prowadzić spraw gminy, kierować urzędem czy składać oświadczeń woli w imieniu gminy w zakresie zarządu mieniem. A żeby przekonać się czym tak naprawdę zajmuje się prawa (a może lewa) ręka Kosiarskiego wystarczy wejść do BiPu urzędu miasta w zakładkę burmistrz/Informacje i sprawozdania przedkładane Radzie i przejrzeć pierwsze lepsze sprawozdanie. Analiza dotychczasowej działalności zastępcy burmistrza sprowadza się tak naprawdę do uczestniczenia w konkursach, wystawach, konferencjach, spotkaniach i uroczystościach.

Warto sobie odpowiedzieć na pytanie, czy wykonywanie tego typu zadań wymaga powoływania zastępcy burmistrza? Czy po to jakikolwiek piastun organu administracji publicznej powołuje sobie zastępce, aby ten chodził za niego otwierać wystawy w CK? Dodam tylko, że jak się zapewne domyślacie wynagrodzenie zastępcy burmistrza należy z racji funkcji do najwyższych w urzędzie miejskim. W tej sytuacji rodzi się pytanie dlaczego Kosiarski nie przyznał Leszkowi Włodarskiemu żadnego upoważnienia? Czy czeka, aż zastępca nauczy się pełnionej przez siebie funkcji czy może zwyczajnie jeszcze mu do końca nie ufa, by powierzyć mu pełen zakres upoważnień do kierowania urzędem. Odpowiedź zapewne poznamy bliżej wyborów. Tymczasem ocenę pozostawiań Państwu.

P.S. Przez kilka miesięcy urzędnicy zapomnieli nawet na stronie internetowej urzędu umieścić informację o zastępcy burmistrza w zakładce kierownictwo urzędu. Dopiero po złożeniu przeze mnie interpelacji i zwróceniu uwagi na ten fakt przypomnieli sobie, że zastępca burmistrza Łęcznej jednak funkcjonuje.