Zamiast ścieżki do szpitala bloki socjalne/komunalne i supermarket?

14 04 2016

Zapewne wielu z Was idąc po błotnistej ścieżce do szpitala zadało sobie pytanie - jakie jest przeznaczenie tego terenu i dlaczego burmistrz od lat blokuje powstanie w tym miejscu chodnika. W tej sprawie miejski urząd od lat milczał, od czasu do czasu jedynie kłamiąc, że teren ten jest terenem prywatnym. Powoli jednak rozwiewają się wszelkie niejasności ze względu na postępujące prace nad studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy oraz planem zagospodarowania. Dlatego dzisiaj podczas publicznej dyskusji na temat studium zadałem m.in. pytania o przeznaczenie terenów pomiędzy szpitalem a ul. Jaśminową. Odpowiedzi można posłuchać poniżej. Niestety nagranie jest słabej jakości.

bloki-socjalne-zamiast-sciezki-do-szpitala-AUDIO

Okazuje się, że tereny przez które przebiega obecna ścieżka do szpitala przeznaczone mają być w nowym studium oraz planie zagospodarowania przestrzennego pod budownictwo wielorodzinne z usługami towarzyszącymi. Jakimi? Tego nie wiadomo. Być może będzie to określone w miejscowym planie. Urzędnicy potwierdzili natomiast, że tereny te są własnością gminy. Przy okazji okazało się, że gmina ma w planach budowę na tym terenie bloku/bloków komunalnych/socjalnych. I co wy na to? Oczywiście nie jest wykluczone, że gmina nie sprzeda tego terenu inwestorowi prywatnemu.

Od lat przewidywaliśmy, że teren ten będzie przeznaczony pod różnego rodzaju usługi, jednakże co do bloków komunalnych przyznaje, że tym razem Kosiarski mnie zaskoczył. Myślę, że równie zaskoczeni mogą być mieszkańcy ul. Jaśminowej. Czy według Was budownictwo komunalne na tym terenie to dobre rozwiązanie?


Opcje

Info