“U Rejtana” o łęczyńskiej drożyźnie i “dojeniu” mieszkańców

23 10 2015

Po roku znów gościłem u Jarosława Konowałka w programie “U Rejtana”. Tematem rozmowy była łęczyńska drożyzna i “dojenie” mieszkańców na przykładzie stawek opłat za śmieci oraz stawek za wodę i ścieki. Rozmawialiśmy również o projekcie uchwały autorstwa Lepszej Łęcznej dotyczącym ulg w opłatach za śmieci dla rodzin wielodzietnych, który będzie głosowany już w najbliższą środę.

Niestety ramy czasowe programu nie pozwoliły na rozmowę o większej liczbie przykładów “dojenia” mieszkańca przez łęczyńską władzę, takich jak: wysokie podatki i opłaty lokalne, nieudolnie działająca straż miejska kosztującą pół miliona złotych rocznie, budowa stacji paliw przez PGKiM następnie jej wydzierżawienie i zakup paliwa z prowizją, opłata adiacencka, nagrody dla prezesów PGKiM w uznaniu za podwyżki czy w końcu służalczość radnych burmistrza. Niestety wszystko to sprowadza się do tego, że Łęczna jest najdroższym do życia miastem w okolicy, a na pewno w powiecie. Radni Lepszej Łęcznej mówią zjawisku “dojenia” mieszkańca stanowcze NIE. Ale obejrzyjcie sami. Zapraszam.Lepsza Łęczna słucha mieszkańców! Składamy Wasze wnioski budżetowe!

4 10 2015

Jak wszyscy doskonale wiemy, budżet obywatelski w formie zaproponowanej przez Kosiarskiego okazał się niewypałem. Sformalizowana i skomplikowana procedura, w której o wnioskach zamiast mieszkańców, decydują rady osiedli (nierzadko ludzie Kosiarskiego) - To nie mogło się udać. W związku z tym radni Lepszej Łęcznej na początku września zebrali pomysły mieszkańców, by zgłosić je do przyszłorocznego budżetu gminy. Bez zbędnych formalności, zbierania podpisów czy podawania konkretnych numerów działek, na jakich ma powstać dana inwestycja. Wystarczyło jedynie zgłosić swój pomysł. Formalnościami zajęli się radni. Różnica jest chyba oczywista?

Mieszkańcy przesłali kilkadziesiąt propozycji. Co prawda nie wszystkie dotyczyły zadań gminy, część należało zweryfikować lub doprecyzować. Ostatecznie radni Lepszej Łęcznej zgłosili 29 wniosków do budżetu gminy na 2016 rok. Oto one:

 • Modernizacja ul. Żabickiego
 • Modernizacja ul. Skarbka
 • Powstanie bibliotek plenerowych
 • Utwardzenie terenu przy ul. Wojska Polskiego służącego jako parking za pomocą płyty dziurawki
 • Zagospodarowanie parku miejskiego w Podzamczu
 • Adaptacja pomieszczeń w placówce oświatowej na potrzeby żłobka
 • Utwardzenie jednego lub dwóch dodatkowych rzędów parkingowych przy parkingu na ul. Wierzbowej
 • Remont ul. Spacerowej
 • Remont ul. Wiklinowej
 • Budowa parkingu w miejscu “Placu Cyrkowego” i udostępnienie bezpłatnie mieszkańcom
 • Kapitalny remont ul. Gwarków z budową zatok parkingowych
 • Rewitalizacja amfiteatru i wyrównanie boiska przylegającego do niego, zasadzenie drzew dających cień na placu zabaw przy ul. Staszica
 • Budowa przejść wyniesionych na ul. Szkolnej oraz ul. Świętoduskiej
 • Dokończenie modernizacji drogi nr 1051772 łączącej drogę 820 w Podzamczu
 • Przebudowa drogi w miejscowości Stara Wieś - Kolonia
 • Modernizacja i doposażenie placu zabaw na Os. Słoneczne
 • Modernizacja drogi w Ciechankach Łęczyńskich
 • Modernizacja ul. Cegielnianej
 • Przedłużenie ścieżki rowerowej od ul. Wyszyńskiego przez ul. Cegielnianą aż do Wieprza
 • Budowa ulic na Pasterniku (Onanowa, Pasternik, Nadrzecznej, Stadionowej)
 • Kapitalny remont parkingu samochodowego przy cmentarzu rzymsko-katolickim na Os. Niepodległości w Łęcznej
 • Modernizacja Placu Powstań Narodowych z terenem zielonym na Os. Niepodległości
 • Przebudowa ul. Obrońców Pokoju.

Wraz z sołtysem Podzamcza Pauliną Kamińską radni Lepszej Łęcznej złożyli ponadto wnioski w sprawie:

 • Modernizacja i doposażenie placu zabaw w parku miejskim przy Podzamczu na działce gminnej nr 2/11
 • Budowa siłowni na wolnym powietrzu na działce gminnej nr 2/11 w okolicy placu zabaw i boiska
 • Montaż sygnalizacji świetlnej ostrzegawczej nad przejściem dla pieszych pomiędzy Podzamczem a parkiem miejskim na drodze wojewódzkiej nr 813
 • Utwardzenie nawierzchni drogi gminnej nr 14 od nowo wyremontowanej drogi w Podzamczu, granicząca z działka nr 24/3
 • Utwardzenie nawierzchni drogi gminnej na działce nr 58
 • Modernizacja nawierzchni ścieżki w dolinie dinozaurów.

Sołtys Podzamcza dodatkowo złożyła jeszcze następujące wnioski:

 • Adaptacja pomieszczeń na świetlicę wiejską na działce nr 2/11 wraz z montażem alarmu i monitoringu
 • Zakup działki przy drodze gminnej w Podzamczu (przy najdłuższym nowo wyremontowanym odcinku) w celu budowy placu zabaw i boiska.

Teraz decyzja należy do burmistrza. Czy wpisze chociaż część z tych wniosków do budżetu gminy okaże się za kilka tygodni. Jeżeli tego nie zrobi radni Lepszej Łęcznej złożą większość z tych wniosków ponownie w grudniu, a o ich przyjęciu zadecydują wtedy radni. I zobaczymy czy radni burmistrza słuchają mieszkańców czy swojego mentora. O wynikach głosowań i informacji o przyjęciu, bądź odrzuceniu wniosków oczywiście Państwa poinformujemy.

By stworzyć budżet obywatelski należy jedynie słuchać mieszkańców, a nie tworzyć biurokratyczne procedury mające zniechęcić tychże mieszkańców do aktywności i zgłaszania swoich pomysłów.