Janusz Matysek rezygnuje z mandatu radnego!

3 04 2014

Wiceprzewodniczący rady, przewodniczący komisji inwestycji, radny (KWW Twój Samorząd) i wieloletni ważny koalicjant burmistrza Kosiarskiego Janusz Matysek złożył rezygnację z mandatu radnego Rady Miejskiej w Łęcznej.

Jak widać nie trzeba było długo czekać na reakcję radnego Matyska na złożony przez radnych opozycji wniosek o zwołanie sesji nadzwyczajnej, na której mogłoby dojść do jego odwołania z funkcji zajmowanych w radzie. Wobec powyższego nadzwyczajna sesja nie zostanie zwołana, a więc i trudne pytania nie zostaną zadane, a jeszcze trudniejsze odpowiedzi nie zostaną udzielone. Do tej pory radny Matysek nie odniósł się do pytań postawionych na sesji. Być może rezygnacja z mandatu radnego będzie jedyną odpowiedzią jaką w tej sprawie poznamy.

Wydaje się, że przez kilka ostatnich dni burmistrzowska koalicja miała nie mały orzech do zgryzienia, jak tu wybrnąć z tak trudnej sytuacji. Sztaby kryzysowe zbierały się pewnie częściej niż zwykle. W rozwiązaniu problemu pomógł zapewne wniosek o zwołanie sesji nadzwyczajnej. Ostatecznie Janusz Matysek podjął decyzję o rezygnacji z mandatu. Gdyby do niej nie doszło koalicja mogłaby albo twardo bronić wiceprzewodniczącego lub zgodzić się na jego odwołanie. Może przy okazji sesji poznalibyśmy więcej faktów o teczce TW “Zenka”? Dlatego decyzja o rezygnacji wydaje się słuszną ucieczką do przodu, bo jednak sprawa ujawnienia teczki TW “Zenka” rzuciła się cieniem nie tylko na wiceprzewodniczącego Matyska, ale i całą koalicję.

Czekamy zatem na kolejną zwyczajną sesję rady miejskiej. Naszym zdaniem będzie to ostatnia szansa aby radni, którzy mają cokolwiek na sumieniu zabrali głos.


Opcje

Info