Co chciał ukryć burmistrz Łęcznej?

29 10 2013

W dniu dzisiejszym (po dwóch tygodniach oczekiwania) otrzymałem trzy zdaniową odpowiedź na interpelację w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia. Według ustawy o finansach publicznych taki wykaz powinien być przez burmistrza podany do publicznej wiadomości. Niestety próżno szukać go w BIPie czy na tablicach ogłoszeń. Zdziwieni? Ja nie.

W odpowiedzi na interpelację burmistrz twierdzi, że “wykaz taki podawany jest do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w budynku - Plac Kościuszki 5 na tablicy “PODATKI” . Oczywiście od razu sprawdziłem czy na owej tablicy taki wykaz się znajduje. Jak można się domyślić jest na niej wszystko oprócz wykazu! Z wyjaśnień uzyskanych w referacie podatkowym dowiedziałem się, że wykaz był wywieszony…ale już go nie ma. Wraz z odpowiedzią nie otrzymałem także kserokopii wykazów za 2010, 2011 i 2012 r., o które prosiłem w interpelacji, a jedynie jednozdaniową informację, że dokumenty są dostępne tylko do wglądu. Więc w zasadzie nie otrzymałem niczego o co prosiłem. Oczywiście takie zachowanie burmistrza jest sprzeczne z ustawą o dostępie do informacji publicznej lecz podejrzewam, że wcale mu to nie przeszkadza. Zastanawiam się jednak czy czyta wszystkie pisma, które podpisuje. Gdy skonsultowano sprawę z urzędowym prawnikiem okazało się, że jednak należy mi wydać kserokopie przedmiotowych wykazów. Czy naprawdę w Łęcznej są to informacje tak tajne?

Burmistrz zasłania się tym, że ustawa o finansach publicznych nie określa wprost sposobu podania wykazu do publicznej wiadomości. Najprościej przecież umieścić go w BIPie jak robi większość gmin. Ale większość to nie znaczy Łęczna. W łęczyńskiej przejrzystej gminie wykaz wisiał sobie na tablicy w urzędzie. Podkreślam wisiał, bo obecnie nie wisi. A jak robią to inni? Poniżej podaję linki:

Świdnik, Lublin, Cyców, Ludwin, Spiczyn, Puchaczów, Chełmno, Szczecin, Bychawa

Wszędzie się da tylko nie w Łęcznej. Zastanawiam się czasem za co tej gminie rządzonej przez obecnego jeszcze burmistrza przyznano tytuł “przejrzystej”. Skoro burmistrz nie ma nic do ukrycia to dlaczego wykaz nie jest normalnie jak w większości gmin podany do publicznej wiadomości w BIPie, a żebym otrzymał kserokopie wykazu potrzebna była aż konsultacja oczywistego przepisu z prawnikiem? Co do samej formy odpowiedzi na interpelację nie będę się nawet wypowiadał - zobaczcie sami. Trzy zdania pisano w 14 dni, czyli średnio jedno zdanie na urzędowy tydzień pracy, a odpowiedź i tak otrzymałem dzień po terminie. Gratuluję.

P.S. Linki do BIPów gmin Cyców, Ludwin, Spiczyn, Puchaczów trochę szwankują i czasem nie działają, dlatego polecam szukać wykazów wchodząc do BIPów poszczególnych gmin w zakładkach “Budżet i Finanse”.


Opcje

Info