Błędy formalne to już łęczyńska tradycja

18 06 2013

W poprzednim wpisie starałem się pokazać jak burmistrz Kosiarski próbuje pod pretekstem ujednolicenia metody obliczania opłaty targowej wprowadzić drastyczne podwyżki dla kupców. Dzisiaj czas na błędy formalne, gdyż łęczyńskie uchwały przygotowywane przez gospodarza miasta słyną z tych błędów już nie tylko w gminie czy powiecie. Bo przecież nie ważne jest prawo miejscowe w tym statut, a liczy się ilość szabel po swojej stronie w Radzie Miejskiej.

Podczas piątkowego posiedzenia połączonych komisji Rady Miejskiej wytknąłem błędy formalne zarówno w samej uchwale (dokładnie w uzasadnieniu uchwały), jak i w ogłoszeniu o (pseudo) konsultacjach z organizacjami pozarządowymi. Jeśli chodzi o uzasadnienie do uchwały to jest ono niezgodne z paragrafem § 45 ust. 2 Statutu Gminy Łęczna, który stanowi co powinno zawierać uzasadnienie każdej uchwały, a jest to: wskazanie potrzeby podjęcia uchwały, oczekiwane skutki społeczne oraz skutki finansowe uchwały i źródła ich pokrycia. W urzędowym uzasadnieniu czytamy jednak o tym, czym jest targowisko miejskie, kto powinien płacić opłatę targową oraz że projekt poddano konsultacjom. Do momentu, gdy burmistrz Kowalski nie przedstawił faktycznych założeń tej uchwały, niektórzy radni nie wiedzieli w jakim celu należy ją podjąć. Uzasadnienie wyglądało jak żywcem przekopiowane z pierwotnej uchwały dotyczącej stawek opłaty targowej. Skoro uchwały opozycji sprawdza się co do przecinka, to i urzędowe powinny być zgodne z prawem.

Jeśli chodzi o konsultacje to urząd w serwisie internetowym leczna.pl zawiadomił o konsultacjach, ale innej uchwały, a mianowicie dotyczącej opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. Mówiąc wprost pomylono opłatę targową z opróżnianiem szamb. Czasem trzeba czytać to co się publikuje w urzędowym serwisie, gdyż jest to trochę więcej niż prywatny portal internetowy.

źródło www.lle24.pl

Błędy przedstawione powyżej są dowodem na to jak burmistrz Kosiarski nie dba o jakość swoich projektów uchwał i ich zgodność z prawem. Wierzę, że Przewodnicząca Borkowska dotrzyma słowa i zgodnie z tym co mówiła na posiedzeniu komisji będzie wniosek o wycofanie tego projektu z porządku obrad środowej sesji. Na dowód tego poniżej zamieszczam nagranie z piątkowego posiedzenia komisji.

bledy-formalne-oplata-targowa

Mam jednak wrażenie, że w środę okaże się, że błędy nie są aż tak istotne, a statutu wcale nie złamano, po czym projekt zostanie skierowany pod głosowanie i oczywiście przyjęty. Mam jednak nadzieję, że Pani Przewodnicząca będzie z taką samą skrupulatnością oceniać projekty uchwał opozycji jak i burmistrza. Skoro ten projekt zawiera błędy powinien zostać wycofany. Mam tylko nadzieje, że przestrzeganie Statutu Gminy Łęczna będzie dla Przewodniczącej ważniejsze niż osoba burmistrza Łęcznej, szczególnie, ze Pani Wojewoda już dwa razy upominała władze gminy co do przestrzegania statutu. Oby tym razem nie musiała tego robić ponownie. Prestiż zdobywa się działaniem zgodnie z literą prawa, choćby było to prawo miejscowe. Popełnione błędy trzeba naprawić, a nie próbować przepychać uchwałę kolanem, licząc na wiernych radnych. Ale to tylko marzenia o idealnym łęczyńskim samorządzie. Jak będzie naprawdę dowiemy się w środę. Oczywiście poinformuję jak w tej sprawie głosowali poszczególni radni.


Opcje

Info