Zmiany uchwał śmieciowych obniżą koszty mieszkańców

10 05 2013

W dniu dzisiejszym złożyłem w imieniu kilku radnych w biurze Rady Miejskiej projekty zmian uchwał śmieciowych, które zapowiedzieliśmy w lutym po nowelizacji tzw. “ustawy śmieciowej”. Zmiany jakie proponujemy mogą wpłynąć na obniżenie kosztów jakie poniosą od 1 lipca mieszkańcy Łęcznej. Projekty uchwał będą głosowane na sesji 22 maja. Mam nadzieję, że uzyskają poparcie koalicji, której również powinno zależeć na tym, by nowy system śmieciowy jak najmniej uderzył w mieszkańców gminy.

Nasze propozycje wprowadzają ulgi dla rodzin wielodzietnych. Gospodarstwo domowe liczące 4 lub więcej osób zapłaciłoby stawkę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 36 zł w przypadku segregacji śmieci lub 56 zł w przypadku braku segregacji. Uważamy, że zryczałtowana stawka dla rodzin wielodzietnych uchroni je przed drastyczną podwyżką opłat za śmieci.

Chcemy również, żeby to gmina wyposażyła nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywała te pojemniki w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym. Trzeba pamiętać, że oprócz podatku śmieciowego mieszkańcy będą musieli ponieść koszty zakupu/dzierżawy pojemników/worków. Spółdzielnie mieszkaniowe przerzucą zapewne te koszty na lokatorów. Dlatego chcemy uchronić przed tym mieszkańców i wzorem wielu innych polskich gmin proponujemy, aby w ramach i tak wysokich stawek podatku śmieciowego to gmina zakupiła i utrzymywała owe pojemniki. Takie rozwiązanie będzie dodatkowym bodźcem zachęcającym mieszkańców do selektywnego zbierania odpadów. O takie działania apelowały spółdzielnie mieszkaniowe oraz mieszkańcy. Liczę, że radni zasiadający również w radach nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych poprą powyższe propozycje - w końcu reprezentują oni mieszkańców miasta w obu radach.

Jaskółki ćwierkają, że burmistrzowska koalicja również zgłosi jakieś zmiany(ulgi). Analizując ich dotychczasowe odpowiedzi na nasze działania (patrz: podwyżkę wody i ścieków, ulgi przedszkolne, czy stawki opłat za śmieci) mające na celu obniżenie kosztów życia w Łęcznej, przypuszczam, że będą to ulgi dla rodzin wielodzietnych posiadających czwórkę lub piątkę dzieci i z których skorzysta do 40 rodzin w całej gminie, jak miało to miejsce w przypadku ulg przedszkolnych. Mam jednak nadzieję, że popierający Teodora Kosiarskiego radni zagłosują za rozwiązaniami i ulgami, które faktycznie, a nie tylko pozornie mogą obniżyć koszty nowego systemu śmieciowego po stronie mieszkańców gminy.

O projektach zmian uchwał śmieciowych pisze także radny Sebastian Pawlak - Tutaj.


Opcje

Info