Rząd chce obniżać, burmistrz podwyższył

15 10 2012

Na dzisiejszej konferencji prasowej Minister Edukacji Narodowej Krystyna Szumilas zapowiedziała, że gminy otrzymają dotację przedszkolną na każde dziecko w wieku 2-5 lat korzystające z wychowania przedszkolnego, bez względu na to kto prowadzi placówkę przedszkolną i jak długo dziecko w niej przebywa. W 2013 roku dotacja umożliwi rozwój miejsc wychowania przedszkolnego i podnoszenie jakości edukacji przedszkolnej oraz rekompensatę ograniczenia wysokości opłat wnoszonych przez rodziców do 1 zł za każdą godzinę korzystania przez ich dzieci z wychowania przedszkolnego. I ta ostatnia kwestia jest chyba dla rodziców najważniejsza, ale raczej nie ucieszy Naszego gospodarza miasta.

MEN wyliczyło, że obecnie opłaty za kolejne godziny powyżej 5 bezpłatnych mieszczą się w przedziale od 0 do 3,98 zł. W Łęcznej po majowych podwyżkach które zaserwował nam Burmistrz Teodor Kosiarski wraz ze swoją koalicją radnych za 6 godzinę rodzice zapłacą aż 4,5 zł !!! Później ceny za kolejne godziny płatne odpowiednio spadają aż do 1,5 zł za dodatkowe 5 lub więcej godzin dziennie przekraczających wymiar zajęć bezpłatnych. Widocznie MEN wyliczał średnią ze wszystkich dodatkowych godzin powyżej 5 bezpłatnych, albo po prostu nie wziął pod uwagę Łęcznej. Nie zmienia to faktu, że tradycyjnie w Łęcznej opłaty ustalane przez gminę należą do najwyższych w Polsce.

Ministerstwo Edukacji Narodowej chce zmienić ustawę o systemie oświaty i ograniczyć te opłaty. Od 1 września 2013 r. 6 i 7 godzina pobytu dziecka w przedszkolu kosztować ma rodziców maksymalnie 1 zł. Od 1 września 2014 r. 1 zł mają kosztować już 6, 7 i 8 godzina, a od 1 września 2015 roku wszystkie godziny przekraczające bezpłatny 5 godzinny wymiar zajęć dziecka w przedszkolu mają kosztować rodziców maksymalnie 1 zł. Wprowadzona ma być także możliwość zwalniania rodziców w całości lub w części z opłat za przedszkola, co jest szczególnie ważne w odniesieniu do dzieci ze środowisk o niższych dochodach.

Zmiany wydają się dość rewolucyjne, w porównaniu z podwyżkową filozofią burmistrza i sprzyjających mu radnych. Trzeba mieć tylko nadzieję, że wejdą one w życie i odciążą trochę łęczyńskie rodziny, które płacą teraz za pobyt dziecka w przedszkolu bardzo wysokie kwoty w porównaniu z rokiem ubiegłym.

Nie czekając jednak na te zmiany już za kilka dni wraz z radnym Pawlakiem oraz radnym Łagodzińskim, a także mam nadzieję innymi radnymi przedstawimy projekt uchwały w sprawie ulg dla rodzin, w których co najmniej dwoje lub więcej dzieci uczęszcza do przedszkola publicznego prowadzonego przez Gminę Łęczna. Chcemy wspierać łęczyńskie rodziny i nie godzimy się na ciągle drenowanie ich portfeli kolejnymi podwyżkami, które serwuje nam Burmistrz Kosiarski i jego ekipa.


Opcje

Info