Mieszkańcy przeciwko nagrobkom pod oknami

9 10 2012

Na dzisiejszej Komisji Rewizyjnej rozpatrywaliśmy skargę mieszkańców bloku przy ul. Armii Krajowej 13 na działania Burmistrza i Rady Miejskiej w sprawie dzierżawy działki przy ul. Obrońców Pokoju, na której odbywa się handel i ekspozycja nagrobków. Warto w tym miejscu nadmienić, że przy procesie wydzierżawiania tej działki Rada Miejska nie brała udziału, ponieważ jest to kompetencja Burmistrza.

Już w sierpniu mieszkańcy skierowali do Burmistrza i Rady petycje o likwidacje sprzedaży nagrobków pod ich oknami. Pod petycją podpisało się 45 osób. Mieszkańcy byli również na ostatniej sesji Rady, by przekazać Burmistrzowi swoje postulaty, jednak ich argumenty nie trafiły do włodarza miasta, dla którego chyba kwota kilkunastu tysięcy zł rocznie wpływów do budżetu gminy jest ważniejsza niż prośby i opinie mieszkańców miasta.

Ponadto w piśmie do przedstawicieli mieszkańców z dnia 4 września Burmistrz stwierdza, że “widok cmentarza lub ekspozycji nagrobków nie kształtuje osobowości przyszłych obywateli, jedynie uświadamia o przemijaniu, narodzinach i śmierci. Od tego nikt nie ucieknie. Płyta nagrobna nie jest czymś strasznym. Spora liczba mieszkańców jest zadowolona z tego typu usługi i chwali możliwość obejrzenia w jednym miejscu ekspozycji pomników”. W tym miejscu lepiej powstrzymam się od komentarza.

Wracając jednak do skargi to mieszkańcy napisali w niej m.in, że są zawiedzeni i rozczarowani odpowiedzią Burmistrza na ich prośbę i petycję oraz, że większość mieszkańców nie mieszka w tym miejscu więc widok nagrobków im nie przeszkadza . Dalej Stwierdzają również, że jeśli Burmistrz pisze, że widok cmentarza i handlu nagrobkami nie przytłacza i nie przeszkadza, dlaczego nie umiejscowił owego handlu przed urzędem miejskim, tylko tam buduje fontanny i targ różany. Mieszkańcy zwracają też uwagę, że ekspozycja nagrobków umiejscowiona jest na pasie zieleni, bez drogi dojazdowej. Trudno tutaj odmówić mieszkańcom racji.

Podczas dzisiejszego rozpatrywania tej skargi przez Komisję Rewizyjną, radny Bogusław Góral od początku zaczął kwestionować jej zasadność. Jego argumenty, że skarga jest również na Radę Miejską, która nie miała z wydzierżawieniem działki nic wspólnego i nie powinna jej rozpatrywać, albo, że ekspozycja nagrobków wcale nie znajduje się 20 metrów od bloku jak twierdzą wnioskodawcy, ale znacznie dalej były dla mnie wręcz absurdalne. Ostatecznie poruszony takimi stwierdzeniami spytałem czy Pan radny powtórzyłby swoje argumenty przed mieszkańcami, a nie tylko na komisji wśród radnych. Pan radny Góral usilnie także domagał się skoro popieram skargę mieszkańców, żebym wskazał, gdzie Burmistrz naruszył prawo przy wydzierżawianiu tej działki. Ostatecznie Komisja złożyła wniosek do radcy prawnego rady miejskiej o następującej treści: “Czy Burmistrz miał prawo na wydzierżawienie miejsca na działalność handlowo-usługową, ekspozycję, sprzedaż nagrobków oraz wyrobów kamieniarskich, na działce bez drogi dojazdowej. Czy taka działalność jest zgodna z miejscowym panem zagospodarowania przestrzennego”.

Jutro uzyskamy w tej sprawie stosowną opinię Pani mecenas i Komisja zdecyduje co dalej. Poinformuję o tym Państwa w kolejnym wpisie. Już dzisiaj jednak mogę stwierdzić, że przy wydzierżawianiu tej działki Burmistrz powinien kierować się nie tylko wizją potencjalnego zysku dla gminy, ale także zdrowym rozsądkiem, którego według mnie jednak tutaj zabrakło.


Opcje

Info