Wnioski budżetowe na 2013 rok

24 09 2012

W ubiegłym tygodniu złożyłem w Urzędzie Miejskim wnioski do projektu budżetu gminy Łęczna na 2013 rok. Tegoroczne wnioski są w zasadzie ponowieniem wniosków ubiegłorocznych, ponieważ ani jeden nie został przez gospodarza miasta włączony do budżetu gminy. Poniżej przedstawiam krótki opis każdego z wniosków:

1. Utworzenie jednego lub dwóch dodatkowych rzędów parkingowych przy parkingu na ul. Wierzbowej. Ten temat ciągnie się od roku 2009, w którym to rozpocząłem walkę z Burmistrzem o dodatkowe miejsca parkingowe dla mieszkańców dwóch łęczyńskich Osiedli ! Ciągle jednak Nasz niestrudzony dobry gospodarz, nie chce przeznaczyć kilku ton tłucznia lub kilkadziesiąt płyt, by utworzyć choćby jeden dodatkowy rząd parkingowy na terenie przylegającym do parkingu i świetnie oświetlonym. Czy to zadanie aż tak przerasta możliwości Naszej gminy, czy może to czysta zawiść i niechciejstwo ?

2. Zakup sprzętu do przeprowadzania relacji wideo z obrad Rady Miejskiej z późniejszym umieszczaniem ich w internecie. Dotrzymuję słowa i dalej będę zabiegał o to by mieszkańcy mogli obejrzeć w internecie transmisję z obrad Rady Miejskiej. Gmina już teraz zapewne dysponuje odpowiednim sprzętem technicznym. Panie Burmistrzu proszę wykazać się odrobiną odwagi i zgodzić się na takie transmisje. Przecież chyba nie boi się Pan o ocenę Pana dokonań oraz Pańskiej koalicji w Radzie przez mieszkańców, którzy mogliby oglądać sesje nie wychodząc z domu i wyciągać sobie odpowiednie wnioski na podstawie realnego i obiektywnego przekazu.

3. Uzupełnienie oświetlenia na odcinku ul. Akacjowej od skrzyżowania z ul. Wierzbową do skrzyżowania z ul. Wiosenną. Czas w końcu naprawić to zaniedbanie, bo jest to jedyne miejsce na bardzo długim odcinku tej drogi, które oświetlenia nie posiada, a porusza się tamtędy coraz więcej osób.

4. Remont nawierzchni ciągu pieszo - jezdnego pomiędzy budynkiem MOPS a Zespołem Szkół Nr 2 do ul. Jaśminowej. Dzięki przebudowie tego odcinka drogi powstanie przynajmniej kilkanaście miejsc parkingowych.

5. Przebudowa ul. Wiosennej oraz odcinka ul. Jaśminowej do skrzyżowania z ulicą Nadwieprzańską. Jest to najbardziej zaniedbany i słabo oświetlony odcinek drogowy na Os. Bobrowniki. Przy przebudowie tych dróg może powstać kilkadziesiąt (20 - 30) nowych miejsc parkingowych.

Z tych pięciu wniosków tylko dwa wymagają nakładów finansowych w wysokości kilkuset tysięcy zł. Pozostałe można zrealizować za kwotę łączną niższą niż 50 tys zł ! Co więc stoi na przeszkodzie by zostały one zrealizowane? Takich wniosków na drobne kwoty, wpływa co roku do Urzędu Miasta setki. Realizacja tych wniosków ułatwiłaby w niektórych aspektach życie mieszkańców. Jednak tych wniosków się nie realizuje. Czy jest to zwyczajna niechęć Burmistrza, który startował w wyborach z hasłem “dobry gospodarz”? Wydaje się, że tak. Można też uznać, że Burmistrz ma nieco inne priorytety, jeśli chodzi o wydatki publiczne. Co służyłoby bardziej mieszkańcom Łęcznej: Puzzle za 10 tys zł czy kilkanaście nowych miejsc parkingowych, które można by za tą kwotę utworzyć? Burmistrz widocznie woli puzzle.


Opcje

Info