Chcemy wspierać łęczyńskie rodziny

27 09 2012

Razem z radnym Sebastianem Pawlakiem oraz Zbigniewem Łagodzińskim przygotowaliśmy projekt uchwały w sprawie ulg dla rodzin, w których co najmniej dwoje lub więcej dzieci uczęszcza do przedszkola publicznego prowadzonego przez Gminę Łęczna. Trafi on do Biura Rady Miejskiej po otrzymaniu odpowiedzi na złożoną w czwartek interpelację.

Nasze działanie ma na celu wsparcie łęczyńskich rodzin, w których co najmniej dwoje dzieci uczestnicy w zajęciach przedszkolnych w zakresie przekraczającym podstawę programową, czyli bezpłatne 5 godzin.
Taka inicjatywę umożliwił wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 26 lipca 2012 roku (sygn. akt I OSK 997/12), pozwalający samorządom lokalnym wspieranie rodzin w zakresie ulg w opłatach za świadczenia przedszkolne.

Nasz projekt zakłada, że opłata ponoszona przez rodziców za drugie dziecko uczęszczające do przedszkola zostanie zmniejszona o 70%. Rodzice za trzecie i kolejne dziecko nie poniosą już żadnych opłat - zapłacą jedynie za pierwsze dziecko oraz 30 % opłaty za drugie dziecko.

Przypominamy, że po podwyżce opłat za pobyt w przedszkolach, wprowadzoną uchwałą Rady Miejskiej w Łęcznej nr XIX/116/2012 z dnia 23 maja 2012 roku wielu rodziców stanęło przed dylematem, czy nie zmniejszyć wymiaru pobytu dziecka do bezpłatnego minimum. Koszty pobytu w przedszkolu to nie tylko opłata za pobyt, ale także koszty wyprawki oraz posiłków. Wychodząc naprzeciw Mieszkańcom podobne inicjatywy podjęli radni w Lublinie (oraz prezydent), a obowiązują już w Świdniku. W Łęcznej takich rodzin nie ma wiele, więc koszty nie powinny „przewrócić do góry nogami” budżetu.

Aby uzasadnienie uchwały nie stanowiło pretekstu do storpedowania tej inicjatywy złożyliśmy interpelację, w której prosimy o udzielenie informacji:

1.    Ile dzieci uczęszcza do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Łęczna? Jaki jest to procent wszystkich dzieci w wieku przedszkolnych zamieszkujących na terenie Gminy Łęczna?

2.    Ile jest rodzin, w których co najmniej dwoje dzieci uczestniczy w zajęciach przedszkolnych w zakresie przekraczającym podstawę programową (bezpłatne 5 godzin)?

3.    Ile jest rodzin, których co najmniej troje lub więcej dzieci uczestniczy w zajęciach przedszkolnych w zakresie przekraczającym podstawę programową (bezpłatne 5 godzin)?

4    Jakie będą w 2013 roku skutki finansowe wprowadzenia ulg dla rodzin, które mają dwoje lub więcej dzieci w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Łęczna, przy założeniu, że opłata ponoszona przez rodziców za pierwsze dziecko wynosi 100 proc., zaś za drugie dziecko uczęszczające do przedszkola zostaje zmniejszona o 70 procent, a za trzecie i kolejne o 100 proc.

Po otrzymaniu odpowiedzi, która trafi do uzasadnienia uchwały, rozpoczniemy procedurę nadającą naszemu projektowi bieg formalny w Radzie Miejskiej. Liczymy na wsparcie kolejnych radnych RM w Łęcznej. Być może nasza inicjatywa spowoduje, że Burmistrz sam przygotuje stosowną uchwałę, a wtedy będziemy mogli się zapoznać z jej założeniami i - jeśli wyjdzie na przeciw oczekiwaniom rodziców - poprzeć.


Opcje

Info