Bezprawne odwołanie - uchwała nieważna

20 08 2012

W dniu dzisiejszym otrzymałem z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego pismo informujące, iż wojewoda rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 10 sierpnia 2012 roku stwierdził nieważność uchwały, na mocy której odwołano mnie z Komisji Etyki Rady Miejskiej w Łęcznej. Według organu nadzoru została ona podjęta z z istotnym naruszeniem art. 20 ust. 1a ustawy o samorządzie gminnym. Także w dniu dzisiejszym do Rady Miejskiej wpłynęło rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody w tej sprawie. Mam nadzieję, że uda mi się z nim zapoznać w ciągu najbliższych dni i nie będzie mi to utrudniane tak jak w przypadku pisma od wojewody o wszczęciu postępowania nadzorczego, z którym nie mogłem się zapoznać w Radzie Miejskiej kilkanaście dni, ponieważ nie zostało ono zadekretowane.

Moje zarzuty co do naruszeń prawa przy podejmowaniu tej uchwały zostały przez wojewodę podtrzymane. W jakim świetle stawia to koalicję radnych oceńcie Państwo sami. Warto dodać, że kilkanaście dni temu Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej zdecydowała, że pozostawi sprawę bez rozpatrzenia. Nie poświęcono nawet minuty, by choćby przedyskutować o co chodzi w sprawie mojej skargi. A całe posiedzenie komisji trwało kilkanaście minut. Jest to żenujące, ale niestety prawdziwe.

Jak widać Pani Przewodnicząca Borkowska zapomniała, że większość głosów nie oznacza wcale, że można robić co się chce bez patrzenia do przepisów prawa. Widocznie wielka chęć zamknięcia mi ust, dlatego, że sprzeciwiłem się Burmistrzowi i koalicji przesłoniły niektórym zdrowy rozsądek. Jednak nad samorządem nadzór sprawuje wojewoda, który nie pozwala na tak bezczelne łamanie prawa. Przy podejmowaniu tej uchwały naruszenie prawa przez Panią Borkowską polegało głównie na nieuprawnionej zmianie porządku obrad, za co ponosi ona winę w całości jako Przewodnicząca Rady, ponieważ nadużyła swoich kompetencji. Nie jest to pierwsze naruszenie prawa jakie wytknąłem w tej kadencji Rady, a mam wrażenie, że nie ostatnie. Funkcja radnego polega na poruszaniu się pośród przepisów prawa. Radny zanim podejmie jakieś działanie powinien sprawdzić, czy będzie ono zgodne z prawem, bo bierze za to odpowiedzialność. Widocznie niektórzy miejscy radni najpierw podniosą rękę, a potem pomyślą nad konsekwencjami swoich czynów. Może warto zanim podpisze się jakiś wniosek, a potem za nim zagłosuje zerknąć do ustawy i do statutu czy wszystko jest zgodne z prawem, a podczas głosowania myśleć samodzielnie nie patrząc w stronę stołu prezydialnego lub na Pana Burmistrza.

Przechodząc już do konkluzji. Pani Przewodnicząca i grupo radnych - specyfika łęczyńska i większość głosów nie upoważnia Was do łamania prawa. Skończyły się czasy, gdzie można było robić co się chce i nikt na to nie zwracał uwagi. Mam także nadzieję, że to uchylenie uchwały przez wojewodę da Wam do myślenia, że większość nie zawsze ma rację.

W kolejnych wpisach postaram się przedstawić w całości rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody, jeżeli oczywiście uzyskam do niego dostęp. Mam nadzieję, że tą sprawą zainteresują się także lokalne media, szczególnie dlatego, że mam wrażenie, że sprawa nie jest jeszcze zakończona, a Pani Przewodnicząca wraz z grupą radnych wrócą do sprawy mojego odwołania już na najbliższej sesji.


Opcje

Info