STOP wodno-ściekowym podwyżkom

14 05 2012

Ostatni brak mojej aktywności blogowej spowodowany był dłuższą przerwą w pracach rady i jej komisji oraz brakiem ciekawych wydarzeń wymagających komentowania. Teraz jednak radnych czeka dość ważna sesja, na której będą zajmować się m.in uchwaleniem nowego statutu gminy oraz stawkami cenowymi za wodę i ścieki. I to właśnie ceny za wodę i ścieki znów wzbudzą największe emocje.

Na ten rok Prezes PGKiMu wraz z Burmistrzem Łęcznej przygotowali nam iście dyskontową stawkę cenową za wodę i ścieki, a mianowicie 9,99 zł za m3. Dlaczego więc nie równo 10 zł ? Może dlatego, że pijarowo źle by to wyglądało. Tak czy owak jest to jak co roku podwyżka, tym razem uzasadniana poziomem inflacji. Jeżeli pokusić się o analizę stawek cenowych za wodę i ścieki z ostatnich lat to wynika z nich że prezes wyznaje tylko podwyżki i dzieli je na 2 rodzaje: podwyżki zwykłe oraz te inflacyjne. Jeśli weźmiemy pod uwagę tylko ceny w 49 miastach stanowiących do 1998 roku siedziby województw to Łęczna byłaby w tym zestawieniu na 6 miejscu pod względem najdroższych cen. Ale cóż zrobić skoro burmistrz, który mógłby powstrzymać ten wzrost cen sam korzysta z przyłącza wodno - kanalizacyjnego z gminy Puchaczów i płaci mniej.

Na dzisiejszym posiedzeniu połączonych komisji rady miejskiej wytknąłem obu panom odpowiedzialnym za coroczne wzrosty cen za wodę i ścieki kilka uchybień formalno-prawnych, które moim zdaniem świadczą o sporządzeniu taryf niezgodnie z przepisami. Oczywiście zarzucono mi populizm i tłumaczono tak wysokie ceny miejscowymi uwarunkowaniami takimi jak kredyt na budowę oczyszczalni, czy złymi decyzjami poprzedników. Czy jednak populizmem są próby zatrzymania corocznych podwyżek cen za wodę i ścieki, a tym samym wyciągania pieniędzy z kieszeni mieszkańców. Moim zdaniem nie i obiecuję dalej uprawiać ten populizm ! Oczywiście i burmistrz i prezes stali twardo na swoim stanowisku, czyli kolejna podwyżka i już. Trudno było im jednak kwestionować uchybienia, które im wskazałem podpierając swoje tezy orzeczeniami sądów oraz poglądami wybitnych prawników.

Jednak w tym roku nie skończyło się tylko na debacie. Wobec uchybień formalnych we wniosku taryfowym, które dziś starałem się udowodnić i które moim zdaniem nie budzą wątpliwości zgłosiłem wniosek formalny, aby wycofać z porządku obrad najbliższej sesji projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za wodę i ścieki i aby Komisja Rewizyjna opracowała projekt uchwały w sprawie odmowy zatwierdzenia taryf. Dość już tylko gadania, najwyższy czas aby rada realnie wpłynęła na stawki cen za wodę i ścieki.

Oczywiście zdaje sobie z tego sprawę, że droga do pozytywnego rozstrzygnięcia tej sprawy jest kręta i dość daleka, ale wierzę, że rada poprze moją inicjatywę i sprzeciwi się cenowym podwyżkom firmowanym przez Prezesa PGKiMu oraz Burmistrza Łęcznej. Mój wniosek zostanie poddany pod głosowanie na kolejnej Komisji Rewizyjnej, która odbędzie się prawdopodobnie za tydzień. Jeżeli komisja przyjmie mój wniosek i ewentualna uchwała o odmowie zatwierdzenia taryf za wodę i ścieki weszłaby w życie oraz nie zostałaby zakwestionowana przez wojewodę to zgodnie z art 24 ust. 5a ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków czas obowiązywania dotychczasowych taryf przedłuża się o 90 dni od dnia doręczenia przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu rozstrzygnięcia nadzorczego. Niestety taka jest konstrukcja tej ustawy, ale przynajmniej przez 3 miesiące mieszkańcy Łęcznej płaciliby mniej za wodę i ścieki. Jeżeli radni poprą proponowane przeze mnie rozwiązania pokażą prezesowi, burmistrzowi a co najważniejsze mieszkańcom, którzy ich wybrali, że nie godzą się na kolejne podwyżki i chcą realnie się temu przeciwstawić.

Mam nadzieję, że doprowadzę tą sprawę do szczęśliwego dla mieszkańców końca, choć wiem już, że nie wszyscy radni popierają próby przeciwstawienia się wodno-ściekowym podwyżkom. Czy lojalność wobec burmistrza zwycięży nad zdrowym rozsądkiem i interesem mieszkańców? Mam nadzieję, że nie ale to się okaże już niebawem. W kolejnych wpisach będę szczegółowo i na bieżąco informował Państwa o losach tegorocznych taryf za za wodę i ścieki oraz decyzjach jakie podejmie w tej sprawie rada.


Opcje

Info