Nie zatwierdzajmy tych taryf

22 05 2012

Z takim apelem zwracam się do moich koleżanek i kolegów radnych. Jutro podczas XIX - ej sesji Rady Miejskiej zgłoszę wniosek o wprowadzenie do porządku obrad uchwały w sprawie odmowy zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjnego PGKiM Łęczna Spółka z o.o.

Co roku Rada jednogłośnie głosuje przeciwko zatwierdzeniu taryf. Oczywiście skutkuje to tylko niepodjęciem uchwały, a podwyżki cen za wodę i ścieki i tak wchodzą w życie. Teraz można to zmienić, wystarczy zagłosować za uchwałą w sprawie odmowy zatwierdzenia tych taryf. A argumenty są poważne:

Pierwszym błędem i zarazem naruszeniem przepisów art. 21 oraz art. 24 ust. 3 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków jest brak dołączenia przez PGKiM do wniosku taryfowego wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych. Obowiązek opracowania planu nie dotyczy jedynie przedsiębiorstw wodociągowo – kanalizacyjnych, które nie planują budowy urządzeń wodociągowych lub urządzeń kanalizacyjnych, a PGKiM w uzasadnieniu wniosku taryfowego wymienia całą listę obecnie realizowanych inwestycji.

Kolejne naruszenie przepisów ustawy stanowią błędy w procesie sprawdzania i weryfikacji taryf, a w zasadzie brak w odpowiednim czasie protokołu z tej weryfikacji. 8 maja 2012 r. Burmistrz przekazał Radzie projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf z prośbą o wprowadzenie do porządku obrad najbliższej sesji. Dokumenty te nie zawierały protokołu ani żadnej pisemnej informacji z przebiegu weryfikacji taryf. Stanowi to naruszenie przepisu art. 24 ust. 4 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Protokół został dostarczony radnym dopiero 15 maja, a data która na nim widnieje to 14 maja, czyli dzień w którym podczas obrad komisji zarzuciłem Burmistrzowi niesporządzenie takiego protokołu.

Od wczoraj na komisjach przedstawiam radnym powyższe argumenty i proszę by w środę odmówili zatwierdzenia taryf. Pod moim wnioskiem podpisało się już 5 radnych, którym serdecznie dziękuje, a jutro zapewne swój podpis złożą kolejni. Podwyżki cen za wodę i ścieki dotykają wszystkich mieszkańców gminy, dlatego sprawa jest bardzo ważna i powoduje żywiołowe dyskusje.

Wszystko rozstrzygnie się podczas jutrzejszej sesji, która rozpocznie się o godz. 12.00. Serdecznie zapraszam wszystkich zainteresowanych mieszkańców gminy. Jutro okaże się, kto zagłosuje za podwyżką cen wody i ścieków, a kto będzie przeciwko. Wierzę jednak, że w tym roku uda się powstrzymać te coroczne podwyżki. Jutro w kolejnym wpisie przedstawię Państwu jak w tej sprawie głosowali poszczególni radni i czy podwyżki wejdą w życie.


Opcje

Info