Zdrowych Spokojnych Świąt

6 04 2012

Życzy
Mariusz Fijałkowski
Radny Rady Miejskiej w ŁęcznejWnioski w sprawie czystości w mieście

4 04 2012

Tydzień temu na posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa, Ładu i Porządku Publicznego Rady Miejskiej poruszyłem temat czystości i porządku w mieście. Zgłosiłem też wniosek, o to żeby Komisja w ciągu każdego roku kalendarzowego odbyła przynajmniej jedno posiedzenie wyjściowe na każdym z łęczyńskich osiedli. Takie przejście po każdym osiedlu będzie miało na celu sprawdzenie stanu czystości i bezpieczeństwa w mieście. Komisja będzie mogła wtedy na bieżąco formułować wnioski o usunięcie ewentualnych zaniedbań i niezidentyfikowanych wcześniej przez urzędników śmieci. W ubiegłym roku Komisja odbyła już jedno takie posiedzenie na Osiedlu Bobrowniki.

Mój wniosek został uzupełniony przez radnego Pawlaka, o to aby w każdym takim posiedzeniu wyjściowym Komisji uczestniczył jeden z pracowników Urzędu odpowiedzialny za czystość i porządek w mieście. Komisja pozytywnie zaaprobowała cały wniosek, nie wnosząc żadnych sprzeciwów. Mam nadzieję, że już pod koniec kwietnia lub w maju Komisja Bezpieczeństwa odwiedzi jedno z osiedli. Mam też nadzieję, że pomoże to w efektywniejszym i szybszym podejmowaniu przez Urząd działań w sprawach dotyczących bezpieczeństwa oraz czystości i porządku w mieście.