Interpelacja w sprawie usunięcia plakatów wyborczych

18 11 2011

Od dnia wyborów minął już ponad miesiąc, a wiszące resztki plakatów oszpecają miejskie ulice i chodniki. Mam nadzieję, że burmistrz wraz ze strażą miejską poczynili odpowiednie kroki i zapomniane reklamy wyborcze w końcu znikną, bo niektóre z nich wiszą jeszcze w bliskim sąsiedztwie urzędu miasta. Dlatego we wtorek złożyłem w biurze Rady Miejskiej interpelację w sprawie usunięcia plakatów wyborczych po wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, której treść przedstawiam poniżej.

Interpelacja w sprawie usunięcia plakatów wyborczych po wyborach do

Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Burmistrzu

Zgodnie z postanowieniami ustawy Kodeks wyborczy plakaty i hasła wyborcze oraz urządzenia ogłoszeniowe ustawione w celu prowadzenia agitacji wyborczej powinny zostać usunięte w terminie 30 dni po dniu wyborów przez obowiązanych do tego pełnomocników wyborczych.
Od dnia wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 roku minął już ponad miesiąc, a na terenach i obiektach należących do gminy Łęczna ciągle znajdują się plakaty wyborcze. Znajdują się one w różnych częściach miasta i gminy, również w bardzo bliskim sąsiedztwie siedziby Straży Miejskiej. Plakaty oraz resztki reklam wyborczych szpecą często nowo wyremontowane gminne ulice oraz chodniki.
Proszę więc Pana Burmistrza o informacje o działaniach i czynnościach jakie podjął Pan w celu usunięcia wyborczych plakatów i reklam. Proszę także o odpowiedź na pytanie jakie działania podjęła lub podejmie Straż Miejska w celu usunięcia wyborczych materiałów reklamowych i kiedy zostaną one w całości usunięte z terenu gminy Łęczna?III kadencja Młodzieżowej Rady rozpoczęta

16 11 2011

Wczoraj brałem udział w I sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Łęcznej III kadencji, na której młodzi radni złożyli ślubowanie i wybrali nowe władze. Nowi radni poważnie potraktowali wybór władz. W drugim glosowaniu na funkcję przewodniczącego wybrano Dominika Śmiecha. Aby wybrać dwóch wiceprzewodniczących potrzebne były aż 4 głosowania. Po zażartej walce wiceprzewodniczącymi zostali Tomasz Bojko i Aleksandra Śmiech. Na sekretarza rady został wybrany Karol Burek, natomiast skarbnikiem został Tyszczuk Mateusz.

Jeszcze raz z tego miejsca życzę nowym młodzieżowym radnym owocnej pracy i mam nadzieję, że będą chcieli chętnie współpracować z władzami miasta. Liczę na to, że młodzi radni nauczą się w ten sposób samorządności, a może kiedyś także część z nich zasiądzie we władzach miasta czy powiatu.