Podatkowe zamiary burmistrza

4 10 2011

Nadchodzi czas prac nad planowaniem budżetu gminy Łęczna na rok 2012. Wiadomo już jakie są plany burmistrza i jakie podwyżki nam szykuje. Dlatego już teraz postaram się Państwu przybliżyć najważniejsze założenia do projektu budżetu na 2012 rok i opisać w skrócie czego możemy się spodziewać.

Burmistrz Kosiarski planuje w 2012 roku wzrost niektórych lokalnych podatków i opłat. O 5 % w stosunku do wysokości stawek w 2011 roku wzrosnąć mogą:

  • cena skupu żyta za 1 dt przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego oraz podatku od nieruchomości
  • podatek od nieruchomości
  • podatek od środków transportowych
  • opłata targowa
  • stawki czynszu z tytułu najmu lokali użytkowych
  • stawki z tytułu dzierżawy działek

Jakby tego było mało burmistrz planuje maksymalny wzrost stawki opłaty od posiadania psów do kwoty 115 zł !!! Inne miasta zwalniają właścicieli psów z tej opłaty, a u Nas znowu ma być ona najwyższa. Oczywiście spowoduje to tylko zwiększenie ilości osób, które nie będą płacić za swojego czworonoga. Dochody z tej opłaty raczej się nie zwiększą, a na podwyżce stracą tylko uczciwi mieszkańcy, którzy regularnie płacą. A płacą z roku na rok coraz więcej. Jak widać nikt w łęczyńskim magistracie od lat nie jest w stanie tego zrozumieć.

Pocieszeniem może być fakt, że niektóre opłaty i stawki pozostaną na dotychczasowym poziomie. Prawdopodobnie nie wzrosną wpływy: z karty podatkowej,  z podatku od spadków i darowizn, z opłaty skarbowej, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Nie jest planowany wzrost innych różnych dochodów, takich jak: wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze, grzywny i kary oraz opłata administracyjna.

Po stronie wydatków o 3 % wzrosnąć mają wynagrodzenia dla pracowników samorządowych, dla pracowników jednostek budżetowych i instytucji kultury. W projekcie budżetu na rok 2012 uwzględnione mają być środki na wydatki remontowe szkół w wysokości do 500 000 zł oraz środki na remonty w przedszkolach w wysokości 400 000 zł. Środki na wydatki związane ze współpracą z miastami partnerskimi mają wynosić 30 000 zł. Przewidywana wysokość rezerwy budżetowej ma wynieść 300 000 zł.

Jak będzie wyglądał plan nowego budżetu dowiemy się w ciągu kilku tygodni. Pewne są natomiast podwyżki niektórych lokalnych podatków. Oczywiście Rada jest w stanie zablokować podwyżkowe plany wodza, jednak mam wątpliwości czy znajdzie się odpowiednia do tego odważna większość radnych. Ja za swojej strony obiecuję, że nie podniosę ręki za takimi podwyżkami. Dochodów i oszczędności należy szukać gdzie indziej, a nie ciągle sięgać do kieszeni mieszkańców gminy. Dopiero przeżyliśmy skandaliczną podwyżkę cen za wodę i ścieki, na którą radni nie mieli wpływu. TERAZ RADNI MAJĄ WPŁYW NA STAWKI LOKALNYCH PODATKÓW I OPŁAT !!! Potrzeba tylko odwagi większości.