Wnioski budżetowe na rok 2012

22 09 2011

Opierając się na sugestiach i rozmowach z mieszkańcami we wtorek złożyłem w Urzędzie Miejskim wnioski do budżetu gminy Łęczna na rok 2012. Oto krótkie przedstawienie każdego z nich:

1. Utworzenie jednego lub dwóch dodatkowych rzędów parkingowych przy parkingu na ul. Wierzbowej. Wracam do tematu parkingu, o który walczę od 2009 roku. Koszt kilku ton tłucznia jest niewielki, a powstać mogłoby kilkadziesiąt miejsc parkingowych. Oczywiście przedtem należy wykopać kilka słupków postawionych w bezczelny sposób, by blokować mieszkańcom parkowanie w tym miejscu.

2. Uzupełnienie oświetlenia na odcinku ul. Akacjowej od skrzyżowania z ul. Wierzbową do skrzyżowania z ul. Wiosenną. Poprawi to znacznie bezpieczeństwo na tym obszarze. Szkoda, że zapomniano o tym oświetleniu podczas niedawnej przebudowy tej drogi. Teraz można to zaniedbanie naprawić.

3. Zakup sprzętu do przeprowadzania relacji wideo z obrad Rady Miejskiej z późniejszym umieszczaniem ich w internecie. Zgodnie ze złożoną przeze mnie publicznie obietnicą składam taki wniosek. Gdyby został zrealizowany sesje Rady mogłoby obejrzeć zdecydowanie więcej osób niż ma to miejsce dotychczas.

4. Remont nawierzchni ciągu pieszo - jezdnego pomiędzy budynkiem MOPS a Zespołem Szkół Nr 2 do ul. Jaśminowej. Dzięki przebudowie tego odcinka drogi powstanie przynajmniej kilkanaście miejsc parkingowych.

5. Przebudowa ul. Wiosennej oraz odcinka ul. Jaśminowej do skrzyżowania z ulicą Nadwieprzańską. Jest to najbardziej zaniedbany i słabo oświetlony odcinek drogowy na Os. Bobrowniki. Przy przebudowie tych dróg może powstać kilkadziesiąt (20 - 30) nowych miejsc parkingowych.

Oczywiście jestem świadomy tego, że nie wszystkie wnioski mają szansę na realizację. Mam jednak nadzieję, że burmistrz zaakceptuje chociaż te, które nie wymagają dużych nakładów finansowych. Jak Państwo widzą tworzenie nowych miejsc parkingowych jest dla mnie jak co roku priorytetem, z którego nie zrezygnuję. Chciałbym żeby inni radni mieli podobne zdanie w tym temacie, a z tym niestety bywa różnie.O poniedziałkowym targu raz jeszcze

5 09 2011

Kilka dni temu odbyła się pierwsza powakacyjna sesja Rady Miejskiej, na której zgodnie z obietnicą zapytałem burmistrza Łęcznej o plany przeniesienia targu ze Starego Miasta. Odpowiedź możecie sobie Państwo odsłuchać poniżej:

poniedzialkowy-targ-odpowiedź-burmistrza

Wydaje się, że już nic nie jest w stanie uratować kilkusetletniej tradycji i targ za kilka lat zniknie z najstarszej części Łęcznej. Czy będzie to z korzyścią dla Starego Miasta? Mam wrażenie, że nie. Z drugiej strony Stare Miasto po rewitalizacji ma być wizytówką Łęcznej, z nową infrastrukturą, która mogłaby ucierpieć na skutek organizowania tam targów. Dlatego problem nie jest łatwy, a racje mają obie strony. Sprawa rowiążę się zapewne za kilka lat i możliwe, że nawet nie w tej kadencji.

Na ostatniej sesji przyjęliśmy także uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łęczna. Do tej pory Łęczna posiadała dwa oddzielne studia uwarunkowań: oddzielne dla miasta i dla gminy. Nowe studium powstanie prawdopodobnie za około 3 lata. Jaka wizja miasta zostanie w nim zarysowana dopiero się okaże. Nie mniej jednak jest to jeden z najważniejszych dla gminy dokumentów.