Walczę o inwestycje na Bobrownikach

15 12 2010

Dzisiejsze posiedzenie Komisji Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Architektury miało dość burzliwy przebieg. A wszystko za sprawą planu inwestycji gminnych, które będą realizowane w 2011 roku. inwestycje te niestety nie obejmują sieci drogowej na osiedlu Bobrowniki. A przecież mieszkańcy czekają na remont dróg już tyle lat.

Dlatego wraz z grupą radnych złożyłem wniosek by zabezpieczyć 50 tyś. zł na wykonanie dokumentacji projektowej (a raczej jej aktualizację) ulicy Wiosennej i Jaśminowej na odcinku od ul. Akacjowej do Nadwieprzańskiej. Złożyliśmy również wniosek, aby ta inwestycja znalazła się w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym. Jest więc szansa, że ulice te zostaną zmodernizowane już w 2012 roku.  Mieszkańcy osiedla Bobrowniki wystarczająco długo już czekają na Inwestycje. Warto przypomnieć, że według Strategii Rozwoju Gminy Łęczna na lata 2009 - 2020 przebudowa sieci drogowej na osiedlu Bobrowniki powinna zakończyć się do roku 2013. A przecież strategia ta jest najwyżej usytuowanym planem w hierarchii procesu zarządzania gminą, a inne plany w tym budżet gminy muszą się do niej odnosić.

Złożone dziś wnioski trafią do Komisji Gospodarki Finansowej i Budżetu, która formułuje ostateczną opinię i przedkłada ją Burmistrzowi. Mimo, że do realizacji wniosków droga jeszcze daleka, wierzę, że się uda.Krajobraz powyborczy

6 12 2010

Mimo, iż oficjalnie wybory samorządowe skończyły się wczoraj, w Łęcznej wyborczy kurz opadł już dobrych kilka dni temu. W skład Rady Miejskiej VI kadencji weszło 11 nowych radnych. Wiele osób objęło mandat radnego po raz pierwszy. Dokonała się więc dość znaczna rotacja. Te wybory pokazały, że wyborcy w dużej mierze zaufali ludziom młodym, których znacznie przybyło w Radzie Miejskiej jak i w Radzie Powiatu.

Burmistrzem Łęcznej został Teodor Kosiarski, którego mieszkańcy wybrali już w I turze na kolejną, III kadencję. W Radzie Miejskiej sytuacja koalicyjna również wydaje się stabilna. Wierzę, że znacznie ułatwi to pracę zarówno w komisjach jak i na sesjach. Przewodniczącą Rady ponownie została wybrana Krystyna Borkowska, a wiceprzewodniczącymi Janusz Matysek i Krzysztof Matczuk. Wybrano także przewodniczących poszczególnych komisji. Mnie powierzono funkcję przewodniczącego Komisji Etyki, za co serdecznie dziękuję.

Teraz czeka Nas ciężka praca na rzecz lokalnej społeczności, a jest wiele do zrobienia. Postaram się za pośrednictwem tej strony na bieżąco przekazywać Państwu rezultaty mojej pracy dla Naszego miasta.