Odmłodzona Rada na Bobrownikach

16 03 2010

W poniedziałkowe popołudnie podczas zebrania wyborczego na Osiedlu Bobrowniki mieszkańcy wybrali Radę oraz Zarząd Osiedla. Frekwencja nie była duża, jednak na tyle wystarczająca aby wybory były prawomocne. Mieszkańcy wybrali 15 osobową Radę w głosowaniu tajnym, a następnie Rada spośród siebie wybrała Zarząd Osiedla. Ponownie w Radzie Osiedla zasiadło troje radnych miejskich. Jednak może nie było przypadkiem, że dwoje z nich miało najmniejsze poparcie ze wszystkich osób, które zostały wybrane. Jednak w porównaniu z poprzednią Radą, obecny skład jest znacznie odmłodzony. Około połowa radnych to ludzie młodzi - 20 kilku letni. Wierzę, że oni wykażą większe zainteresowanie sprawami osiedla i będą brali aktywny udział w pracach Rady. Mam nadzieje, że to dopiero początek angażowania się młodych w życie naszego miasta. Oby podobna wymiana pokoleniowa składu Rady (tym razem już Miejskiej) nastąpiła w tegorocznych wyborach samorządowych.

Skład Rady Osiedla Bobrowniki w kadencji 2010 – 2014:

 1. Bogusław Góral – Przewodniczący Zarządu
 2. Mariusz Fijałkowski – Wiceprzewodniczący Zarządu
 3. Chochowski Łukasz – Wiceprzewodniczący Zarządu
 4. Kuczyński Grzegorz – Sekretarz
 5. Choroś Janusz – członek Zarządu
 6. Bieńczak Roman
 7. Błaszczak Marek
 8. Budka Kazimierz
 9. Grodek Ewelina
 10. Hanc Anastazja
 11. Jasielski Kamil
 12. Pastuszak Tomasz
 13. Skowronek Krzysztof
 14. Świątkowski Kamil
 15. Walenciuk Krzysztof

Dziękuję mieszkańcom za zaufanie i wybór na funkcję Wiceprzewodniczącego Zarządu Osiedla. Już w poprzednich latach współpracowałem i pomagałem Radzie w organizacji turniejów,konkursów, festynów itp, więc wiem jak wygląda praca na rzecz mojego osiedla. Postaram się żeby Rada działała aktywnie dla dobra osiedla i mieszkańców. Dla mnie osobiście priorytetem będzie zwiększenie miejsc parkingowych na osiedlu.Wybory władz Osiedla Bobrowniki

10 03 2010

Już w najbliższy poniedziałek 15 marca o godzinie 17.30 odbędzie się zebranie wyborcze na Osiedlu Bobrowniki. Mieszkańcy będą wybierać na 4 letnią kadencję 15 osobową Radę Osiedla. Następnie osiedlowi radni wybiorą Zarząd Osiedla. Mimo, że zebranie odbywa się w poniedziałek co jest moim zdaniem dużym błędem (takie wybory naturalnie powinny odbywać się w niedziele) serdecznie zapraszam wszystkich mieszkańców Osiedla Bobrowniki. Mam nadzieje, że mieszkańcy wykażą zainteresowanie sprawami i problemami osiedla i przybędą na wybory jego władz. Warto byłoby zadać pytania o remonty ulic, zwiększanie miejsc parkingowych itd. Rada Osiedla powinna być w takie sprawy zaangażowana. A różnie z tym bywa…

Mi szczególnie brakowało przez ostatnie 4 lata otwartych posiedzeń Rady z udziałem mieszkańców.  A żaden radny nie jest wszechwiedzący – to mieszkańcy najlepiej znają problemy miasta i powinni mieć jak i gdzie o nich powiedzieć. Szczególnie, że niektórzy radni osiedla są też radnymi miejskimi i dla nich spotkania z mieszkańcami powinny być szansą na spotkanie z ludźmi, którzy ich wybrali. Ale bywało i tak, że niektórzy osiedlowi radni wykazywali znikome, bądź żadne zainteresowanie społeczną pracą w Radzie Osiedla, co paraliżuje od razu pracę całego organu.

Oddać tej radzie trzeba jednak, że w porównaniu do innych rad łęczyńskich osiedli ta była dość aktywna. Kilka turniejów i konkursów zorganizować potrafiła, jeszcze inne z większym, bądź z mniejszym zaangażowaniem współorganizowała. Corocznie organizowany był osiedlowy festyn Sportowe Pożegnanie Lata. W 2009 roku organizowane były obchody XX-lecia Osiedla Bobrowniki.

Mam nadzieje, że mieszkańcy jednak dostosują się do tego terminu zebrania i wybiorą swoich przedstawicieli. Może w nowej Radzie zasiądzie więcej ludzi młodych mających czas i chęci do działania. To oni mogą dać dużo świeżych pomysłów i impuls do działania oraz nabrać doświadczenia w działalności społecznej.